Grid star
litigii

PENSIA MILITARA – Judecatorii s-au pronuntat. Motivarea instantei. Decizia este definitiva. Cum se aplica (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 1747/2021 prin care Curtea de Apel Constanta s-a pronuntat intr-un proces cu privire la pensiile militare. Decizia este definitiva.

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, reclamantul a solicitat, in contradictoriu cu parata Casa de Pensii a M.A.I., urmatoarele:

-obligarea paratei la actualizarea pensiei militare de serviciu de care beneficiaza prin echivalarea salariului (soldei) de functie cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care nu include sporuri si alte adaosuri, in valoare de 1450 lei, incepand cu data aplicarii HG nr. 1/2017 la zi;
-obligarea paratei la plata diferentelor de pensie rezultate din actualizare, sume ce vor fi actualizare cu rata indicelui de inflatie si asupra carora se va calcula dobanda legala penalizatoare incepand cu data aplicarii HG 1/2017 si pana la data platii efective a drepturilor stabilite prin recalculare-reactualizare.

Motivarea cererii

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca dupa o activitate de 29 de ani de munca operativa in cadrul M.A.I. - Politie de Frontiera, la data de 01.06.2016 a solicitat incetarea raporturilor de serviciu cu Garda de Coasta, si prin Dispozitia Directorului Garzii de Coasta a fost trecut in rezerva cu drept de pensie de serviciu.
Avand o vechime in munca de 28 ani, 9 luni si 10 zile conform deciziei de pensie, pretinde obligarea paratei la actualizarea pensiei militare de serviciu incepand cu data aplicarii prevederilor HG nr.1/2017 pana la zi, avand in vedere majorarea salariului de functie la suma de 1450 lei, conform H.G. nr. 1/2017, comunicarea buletinului de calcul privind efectuarea actualizarii, dupa modalitatea de calcul a cuantumului pensie, stabilita conform art. 60 al. (1), lit. b) si al. (4) din Legea nr. 223/2015, raportat la art. 29, 30 si 108 din aceeasi lege ( procedura de actualizare find stabilita prin Ord. MAI nr. 31/2016, in vigoare de la data de 01.02.2017 pana in prezent ).
Potrivit dispozitiilor legale invocate mai sus — ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie a politistilor aflati in activitate, pensionarii care beneficiaza de pensie militara de stat — cum este cazul sau — au dreptul la actualizarea pensiei de serviciu.

Cerere nefondata

Prin sentinta nr. 988/12.03.2021, Tribunalul Constanta a respins ca nefondate, exceptiile lipsei calitatii procesuale active, lipsei si a respins si cererea de chemare in judecata, ca nefondata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a retinut ca legea nu prevede posibilitatea actualizarii pensiei militare stabilite odata cu modificarea salariului minim brut pe tara. Instanta arata ca sustinerea reclamantului in sensul ca salariul functiei de baza se situeaza sub nivelul minim garantat prev. de Hotararea Guvernului nr. 1/2017, respectiv 1450 lei, este nefondata, pentru ca nu suma de 553 lei reprezinta salariul functiei de baza, ci salariul de functie la care s-au adaugat sumele compensatorii, cuantum care nu se situeaza sub 1450 lei si la care se calculeaza sporurile care sunt prevazute in actuala legislatie: spor conditii grele, spor noapte, spor pericol deosebit, spor confidentialitate, spor lucrari exceptie, spor risc si suprasolicitare neuropsihica.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul, prin care a criticat hotararea primei instante pentru nelegalitate, solicitand modificarea acesteia si respingerea admiterea actiunii. si trimiterea cauzei, spre rejudecare, primei instante.

In urma studierii dosarului, Curtea de Apel Constanta a respins apelul.

Iata pasaje din decizia instantei, pe care o publicam integral la finalul articolului:

"In motivarea caii de atac, s-a aratat ca nu s-a solicitat actualizarea pensiei militare ca urmare a modificarii salariului minim brut pe tara, aspect pe care de altfel, nici legea nu il prevede, ci s-a solicitat actualizarea pensiei militare de serviciu prin echivalarea salariului de functie cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Acest lucru se realizeaza ca urmare a modificarii salariului de functie pentru personalul activ din cadrul M__ prin aplicarea prevederilor HG nr. 1/2017 si avand in vedere prevederile Legii 223/2015, art. 1 din Anexa 2 la Ordinul M.A.l. nr. 31/2016, care precizeaza clar ca actualizarea pensiilor militare de stat se realizeaza de catre casele de pensii sectoriale, pe baza informatiilor din bazele de date de proprii si conform dispozitiilor legale in materie statuate de art. 60 al. 1, din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificata prin OUG nr. 57/2015, ce au produs efecte juridice depline in perioada:

- 01.01. __17;
- respectiv drepturile de pensie aflate in plata la 01.02,2017 ar fi trebuit recalculate in raport de salariul de functie 1450 lei stabilit prin HG nr,l/2017, din oficiu de catre parata C Sectoriala de Pensii a MAI in raport de salariul de functie 1450 lei stabilit de HG nr. 1/2017.

Apelantul a aratat ca interpretand in mod eronat legea, in sensul ca cresterile salariale pentru politisti incepeau cu data de 01.10.2017, si sub pretextul aparitiei O.U.G. nr.56/2017, cu aplicabilitate din data de 15.09.2017, a refuzat sa mai puna in aplicare ceea ce a stabilit legiuitorul prin Legea nr. 152/2017 modificata prin O.U.G. nr. 56/2017, luand ca reper momentul intrarii in posesia efectiva a cresterilor salariale, deci nu momentul cand legiuitorul a stabilit acest drept salarial. De aceea, in temeiul prevederilor initiale ale art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 in forma aplicabila, nemodificata, pana la data de 15.09.2017, deci nu dupa aceasta data, trebuiau realizate recalcularile.

Analizand sentinta apelata prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de reclamant, curtea constata ca apelul este neintemeiat si urmeaza a fi respins ca atare

Astfel, reclamantul (fost agent sef principal de politie) a fost trecut in rezerva la 01.06.2016 data de la care beneficiaza de o pensie militare de stat, acordata in conditiile Legii nr. 223/2015.
Dupa cum a aratat si prima instanta, Legea nr. 223/2015 a prevazut succesiv doua modalitati de actualizare a pensiilor militare de stat:
-una in vigoare pana la 14.09.2017 (variantei initiale a art. 60 alin. 1) potrivit cu care actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat se face ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul gradului profesional si/sau solda de functie/salariul de functie al militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special, in procentele stabilite la art. 29, 30 si 108 si in functie de vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie;

-a doua (varianta rezultata din modificarea art. 59 si 60 din Legea nr. 223/2015 prin O.U.G. nr. 59/2017), in vigoare de la 15.09.2017, potrivit cu care actualizarea cuantumului pensiilor militare de stat se face din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea.

Actualizarea pensiilor

De aceea, concluzia fireasca este aceea ca, de la 15.09.2017 este aplicabila o modalitate de actualizare a pensiilor militare de stat care nu se mai raporteaza la evolutia salarizarii personalului aflat in activitate, ci la rata medie anuala a inflatiei.
In privinta actualizarii ce se facea conform art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 (anterior modificarii prin O.U.G. nr. 59/2017), aflat in vigoare pana la 15.09.2017, legea avea in vedere solda de grad, salariul gradului profesional si/sau solda de functie, precum si salariul de functie al personalului aflat in activitate, care ocupa la data actualizarii o functie identica sau similara celei ocupate de pensionar in perioada celor 6 luni de referinta alese de acesta pentru calculul bazei de calcul a pensiei militare de stat, potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015.
Concluzia care se desprinde de aici este aceea ca in cazul celor care au iesit la pensie ca politist, actualizarea pensiei de serviciu prevazuta de art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 (anterior modificarii prin O.U.G. nr. 59/2017), trebuie analizata din perspectiva salariului de functie al politistilor aflati in activitate, exercitand functia avuta de acesta in perioada de referinta pe care a ales-o pentru calculul bazei de calcul a pensiei militare de stat pana la data de 14.09.2017.

Salariul de baza

In acest sens, se retine ca, in perioada de referinta aleasa de acesta pentru calculul mediei salariilor brute realizate la functia de baza (decembrie 2015 – mai 2016), apelantul a lucrat la politist.
Apoi, nu a existat vreo dispozitie legala in baza careia salariul de functie al politistilor sa nu poata fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru ca, in cazul politistilor, ‘salariul de baza’ la care se refera art. 164 alin. 2 C. muncii este ‘salariul functiei de baza’, astfel ca nu salariul de functie trebuia sa fie cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, ci salariul functiei de baza (in care salariul de functie era doar o componenta).
Apoi, asa cum rezulta din buletinul de calcul , anexa a deciziei de acordare a pensiei apelantului, cuantumul compus actualizat al salariului functiei de baza, majorat (potrivit Legii nr. 293/2015) este mai mare decat 1.450 lei, reprezentand cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata de la 1.02.2017, potrivit art. 1 din HG nr. 1/2017, in fiecare dintre cele 6 luni ale perioadei de referinta (decembrie 2015 – mai 2016).

Decizia CCR

In fine, nu se poate retine ca modificarea art. 60 din Legea nr. 223/2015 prin O.U.G. nr. 59/2017 s-ar aplica numai persoanelor pensionate dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ. Astfel, chiar si Curtea Constitutionala a retinut prin decizia nr. 632/2020 ca, dupa intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 59/2017, toti beneficiarii pensiilor militare de stat, indiferent de data pensionarii, au fost supusi acelorasi prevederi referitoare la actualizarea pensiei, prevazute de art. 59 din Legea nr. 223/2015.
Aceasta inseamna ca toti pensionarii, indiferent de legea sub imperiul careia s-au pensionat, sunt supusi acelorasi conditii de recalculare, indexare sau actualizare a pensiei, iar in prezent acestea sunt cele stabilite de art. 59 din Legea nr. 223/2015, sub imperiul carora indexarea sau actualizarea pensiilor are loc, in mod unitar, potrivit prevederilor noi prin actualizarea, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea”.

*Cititi aici integral decizia Curtii de Apel Constanta

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani