Grid star
eveniment

PREMIERUL A SEMNAT – Iata ce a decis guvernul

Guvernul condus de Florin Citu a adoptat in sedinta din 13 mai 2021 mai multe acte normative. Printre acestea se afla Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale sau Hotararea pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006.

Iata anuntul guvernului:

I. ORDONANTE DE URGENTA

 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri in domeniul garantarii creantelor salariale

  II. HOTARARI

 2. HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011
 3. HOTARARE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
 4. HOTARARE pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006
 5. HOTARARE pentru aprobarea Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura, aferenta perioadei 2021 - 2023 si a Planului de actiune al Strategiei nationale pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura, aferenta perioadei 2021 - 2023
 6. HOTARARE pentru modificarea si completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.551/2018
 7. HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor bunuri aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova si Brasov, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz 
 8. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 354/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localitatilor Glina, Cernica, Popesti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni si Ciorogarla din judetul Ilfov
 9. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021
 10. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, judetul Calarasi, pozitiile kilometrice: 70+900 – 72+700; 72+750 – 73+280; 73+350 – 78+700; 78+800 – 85+600, de pe raza localitatilor Dor Marunt, Vlad Tepes si Dragos Voda, judetul Calarasi”
 11. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrazii A1, Judetul Giurgiu, pozitiile km: 48+000 – 49+000”, de pe raza localitatii Vanatorii Mici, Judetul Giurgiu
 12. HOTARARE privind actualizarea descrierii tehnice si a valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in administrarea Ministerului Apararii Nationale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si a anexelor nr. 4 si nr. 13 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in administrarea Centrului de Cultura “George Apostu” din Bacau, institutie publica din subordinea Ministerului Culturii
 14. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
 15. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preturilor in cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructura publica finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
 16. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul invatamantului superior
 17. HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a platii contributiei voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, in vederea finantarii participarii Romaniei la instrumentul PaRIS
 18. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii de catre Romania, prin MAI, in calitate de "natiune sponsor" la Centrul de Excelenta pentru Managementul Crizelor si Raspuns la Dezastre (CMDR COE), Sofia, Republica Bulgaria, a Notelor de Aderare la Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Elene, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Polonia referitor la organizarea, administrarea si functionarea Centrului de Excelenta pentru Managementul Crizelor si Raspuns la Dezastre si la Memorandumul de Intelegere intre Ministerul Apararii al Republicii Bulgaria, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Elene, Ministerul Apararii Nationale al Republicii Polonia si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relatia functionala privind Centrul de Excelenta pentru Managementul Crizelor si Raspuns la Dezastre
 2. MEMORANDUM cu tema: redresarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si a structurilor subordonate
 3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumelor retinute conform art. 21 alin (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului - activitate proprie prin Legea bugetului de stat, nr. 15/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

  IV. NOTE
 4. NOTA DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara aferent anului 2021
 5. NOTA DE INFORMARE privind stadiul avizarii proiectului de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice – (Codul Comunicatiilor).

  V. PUNCTE DE VEDERE
 6. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 initiative legislative
 7. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 de initiative legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani