Grid star
eveniment

SALARIILE DIN CAMERA DEPUTATILOR – Banii cheltuiti in 2021 (Document)

Camera Deputatilor va lua in discutie miercuri, 4 mai 2022, Proiectul de Hotarare privind contul de executie a bugetului acestei institutii pe anul 2021. Cheltuielile de personal in suma de 331.715.322 lei, reprezenand 99,8% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizatiiIor deputatiIor si salariilor personalului din serviciile Camerei Deputatilor, a drepturilor de delegare si a contributiei asiguratorii pentru munca.


Potrivit documentului, bugetul Camerei Deputatilor, in suma de 478.812.000 lei, a fost aprobat prin Legea bugetului pe anul 2021. Creditele definitive au fost stabilite la suma de 444.387.000 lei.
Din aceasta suma, 1.878.000 lei s-au repartizat Institutului Roman pentru Drepturile Omului, al carui program este cuprins in alocatiiIe bugetare totale aprobate pentru Camera Deputatilor.
Platile totale efectuate in anul 2021 au fost de 421.979.850 lei, din care 1.263.673 lei pentru Institutul Roman pentru Drepturile Omului.

Cheltuielile curente

Din totalul platiIor la finele anului 2021, cheltuielile curente au fost in suma de 404.965.637 lei, iar cheltuielile de capital au fost 21.351.256 lei.
Cheltuielile curente, in suma de 404.965.637 lei, au reprezentat 96,9% fata de creditele bugetare aprobate si s-au efectuat pentru plata drepturilor de personal, cheltuieli pentru bunuri si servicii, contributii si cotizatii la organismele internationale, asistenta sociala, proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile si alte cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Indemnizatiile alesilor

-Cheltuielile de personal in suma de 331.715.322 lei, reprezenand 99,8% din prevederi, s-au efectuat pentru plata indemnizatiiIor deputatiIor si salariilor personalului din serviciile Camerei Deputatilor, a drepturilor de delegare si a contributiei asiguratorii pentru munca. La acest capitol sunt cuprinse si cheltuielile cu diurna de deplasare, suma forfetara destinata desfasurarii activitatii deputatiIor in circumscriptiile electorate si alte drepturi de deplasare acordate conform prevederilor legale.
-Din totalul cheltuielilor de personal, suma de 1.021.868 lei este aferenta activitatii Institutului Roman pentru Drepturile Omului.
Cheltuielile de capital, in suma de 21.351.256 lei, reprezentand 80, 3% din creditele bugetare aprobate, s-au efectuat pentru dotari independente si alte cheltuieli asimilate investitiilor.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani