Grid star
eveniment

MODIFICAREA CODULUI DE PROCEDURA FISCALA – Suspendarea termenului de prescriptie. Prevederi privind valorificarea bunurilor de catre debitor, la o valoare mai mica decat cea stabilita prin raportul de evaluare (Document)

Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica Proiectul pentru modificarea si completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Se propune introducerea unei noi conditii de suspendare a termenului de prescriptie in situatia in care intervine decesul unei persoane fizice la care se afla in derulare o actiune de inspectie fiscala. Potrivit expunerii de motive, se doreste ca termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a creantelor fiscale sa se suspende pe perioada cuprinsa intre data decesului persoanei fizice la care era in curs de desfasurare o actiune de inspectie fiscala si data luarii la cunostinta de catre organul de inspectie/verificare ca exista sau nu succesori, dupa caz, dar nu mai mult de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.

Aceasta modificare este justificata de prevederile art. 126 alin. (21 ) din Codul de procedura fiscala, unde este prevazut faptul ca, in cazul in care inspectia fiscala a inceput si intervine decesul persoanei fizice ca subiect de drept fiscal, inspectia fiscala continua cu succesorii persoanei respective, daca acestia exista, caz in care creanta fiscala se stabileste pe numele succesorilor.
"Prin modificarea propusa se asigura certitudinea rezonabila a recuperarii eventualei creante a statului ce va fi stabilita urmare a inspectiei fiscale pentru obligatii fiscale ce au apartinut persoanei decedate si care urmeaza a fi stabilite pe numele succesorilor. Suspendarea termenului de prescriptie propusa este generata de realitatea practica prin care succesorii unei persoane fizice decedate pot fi stabiliti intr-un orizont de timp greu de estimat". arata Finantele.

Valorificarea bunurilor

Se mai propune completarea art 248 din Codul de procedura fiscala, in sensul reglementarii si a acelor situatii in care valorificarea bunurilor se face de debitor la o valoare mai mica decat cea stabilita prin raportul de evaluare, dar care asigura recuperarea integrala a creantei fiscale, inclusiv a accesoriilor si cheltuielilor de executare. In aceste cazuri este realizat scopul executarii silite, creanta fiind recuperata in totalitate, astfel incat un eventual dezacord al organului de executare ar fi lipsit de interes. Dat fiind ca vanzarea se face chiar de debitor, este asigurata si respectarea intereselor acestuia, se arata in Nota de fundamentare.

Iata ce prevede in prezent art. 248

" Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit intelegerii partilor
(1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare silita, astfel incat sa se asigure o recuperare corespunzatoare a creantei fiscale. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare silita propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor fiscale, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus.
(2) Pretul propus de cumparator si acceptat de organul de executare silita nu poate fi mai mic decat pretul de evaluare.
(3) Organul de executare silita, dupa analiza propunerilor prevazute la alin. (1), comunica aprobarea indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului trebuie platit de cumparator”.

*Proiectul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani