Grid star
antreprenoriat

SUSPENDAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE IN CONTEXTUL COVID – Banii pe care ii primesc angajatii de la stat (Document)

Guvernul ar putea sa aprobe in sedinta de miercuri, 19 ianuarie 2022, masurile de sprijin care se vor acorda pana la 31 martie 2022 pentru pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV2.

Astfel, se propune ca pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022.

Beneficiarii masurilor

De aceste prevederi beneficiaza salariatii angajatorilor pe perioada reducerii sau intreruperii temporare a activitatii total sau partial, ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.
Beneficiaza si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

Iata ce prevede proiectul OUG:

Art. I

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza salariatii angajatorilor pe perioada reducerii sau intreruperii temporare a activitatii total sau partial, ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

(3) De acordarea indemnizatiei prevazute la alin. (1) beneficiaza si salariatii angajatorilor a caror activitate a fost suspendata ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia salariatilor aflati in concediu medical si care primesc indemnizatia de asigurari sociale aferenta.

(4) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se calculeaza pentru numarul de zile in care activitatea a fost suspendata, dar nu mai tarziu de 31 martie 2022.

(5) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plata impozitului

(6) In cazul indemnizatiei prevazute la alin. (1), calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevazut la alin. (6) se aplica prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (6) este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

(9) Pentru indemnizatia prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(10) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract este activ pe perioada prevazuta la alin. (1) din care obtine venituri la nivelul indemnizatiei prevazuta la alin. (1), acesta nu beneficiaza de indemnizatia respectiva.

(11) In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (2), acesta beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(12) In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia prevazuta la alin. (1) poate fi suplimentata de angajator.

Art. VI

(1)
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 martie 2022, pe perioada intreruperii activitatii, ca urmare a implementarii masurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, beneficiaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de o indemnizatie lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, alte categorii de persoane care realizeaza venituri, dupa cum urmeaza:
a) profesionisti reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) persoanele fizice care obtin venituri din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca acestea sa nu realizeze in aceasta perioada venituri din alte surse ori activitati;
c) persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare.

*Proiectul OUG

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani