Grid star
eveniment

1% DIN BUGETELE LOCALE, LA DISPOZITIA ROMANILOR – Locuitorii oraselor, implicati direct in alocarea banilor: “Pot exprima nevoile si prioritatile lor, pot propune si vota proiecte de interes local si pot monitoriza implementarea lor” (Document)

Premiera in Romania: locuitorii oraselor vor putea decide investitiile facute din bugetele locale, intr-un procent de 1%, daca proiectul de lege depus in Senat pentru implementarea bugetarii participative la nivel local, precum si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale va fi adoptat.  Pe scurt, prin initiativa legislativa se stabileste ca proiectele propuse de locuitorii oraselor si votate de catre acestia vor reprezenta cel putin 1% din bugetele locale. 


Expunerea de motive a proiectului mentioneza ca bugetarea participativa este un proces prin care cetatenii sunt implicati direct in alocarea unei parti din bugetul public local. Prin bugetarea participativa, cetatenii pot exprima nevoile si prioritatile lor, pot propune si vota proiecte de interes local si pot monitoriza implementarea lor. Astfel, bugetarea participativa contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale si la crearea unui parteneriat real intre administratia publica si societatea civila.
Astfel, proiectul propune alocarea unui procent de minimum 1% pentru bugetarea participativa, avand in vedere ca veniturile proprii ale autoritatilor locale sunt la dispozitia autoritatilor locale si pot decide, neingradit, asupra destinatiei, iar procentul de 1% este unul rezonabil care poate fi folosit pentru consultarea populatiei si identificarea unor prioritati locale. Acest procent minim obligatoriu se va aplica doar oraselor si municipiilor, avand in vedere ca la nivelul acestora veniturile proprii sunt suficiente pentru a permite desfasurarea unor asemenea proceduri. Pentru comune nu se instituie aceasta obligativitatea, deoarece majoritatea sunt nesustenabile cu sumele aferente veniturilor proprii, precizeaza initiatorii proiectului de lege.

Iata pasaje din expunerea de motive, pe care o atasam integral la finalul articolului:


In prezent, bugetarea participativa este folosita voluntar de diferite autoritati locale, fara a exista o obligatie la nivel national. Legea nr. 273/2006 prevede faptul ca cetatenii pot contribui la dezbaterea bugetului, prin formularea unor contestatii la buget:

Art. 39 (3) 
Pe baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, definitiveaza proiectul bugetului local, care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul unitatii administrativ-teritoriale. Locuitorii unitatii administrativ-teritoriale pot depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data publicarii sau afisarii acestuia.

(4) In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local, insotit de raportul ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori, este supus aprobarii autoritatilor deliberative, de catre ordonatorii principali de credite.

(5) Autoritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronunta asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe.

(6) Proiectele de buget prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I’.

Cu toate acestea, in practica, locuitorii nu stiu ca pot depune contestatii, iar daca acestea sunt depuse, oricum nu sunt transmise consiliului local/judetean in vederea dezbaterii acestora. De asemenea, aproape niciodata bugetele locale, desi legea prevede astfel, nu sunt adoptate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe anexe, fiind preferate voturile asupra intregului proiect.

Astfel, chiar daca Legea 273/2006 prevede mecanisme pentru implicarea locuitorilor si dezbaterea bugetului in mod detaliat in consiliile locale sau judetene, aceste mecanisme sunt insuficiente pentru cointeresarea si implicarea reala a locuitorilor.
Prin urmare, propunem alocarea unui procent de minimum 1% din veniturile proprii pentru bugetarea participativa, avand in vedere ca veniturile proprii sunt la dispozitia autoritatilor locale si pot decide, neingradit, asupra destinatiei, iar procentul de 1% este unul rezonabil care poate fi folosit pentru consultarea populatiei si identificarea unor prioritati locale. Acest procent minim obligatoriu se va aplica doar oraselor si municipiilor, avand in vedere ca la nivelul acestora veniturile proprii sunt suficiente pentru a permite desfasurarea unor asemenea proceduri. Pentru comune nu instituim obligativitatea, deoarece majoritatea sunt nesustenabile cu sumele aferente veniturilor proprii”.

* Cititi aici proiectul de lege privind implementarea bugetarii participative la nivel local, precum si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale

* Cititi aici Expunerea de motive a Proiectului de lege privind implementarea bugetarii participative la nivel local, precum si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani