Grid star
eveniment

ASIGURARILE CITY INSURANCE: PLATILE FACUTE - Precizari pentru creditori de la Fondul de garantare al asiguratilor

Fondul de garantare a asiguratilor (FGA) a avizat, pana la 3 martie 2022, 10.735 de dosare, in cadrul Comisiei Speciale. Platile totale efectuate de Fond, pana la data mentionata, pentru creditorii de asigurare ai Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance SA, sunt in suma de aproximativ 73 milioane lei.

Fondul reaminteste potentialilor creditori de asigurare ai Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance SA ca orice persoana care considera ca are un drept de creanta trebuie sa adreseze FGA o cerere de plata privind acordarea depagubirilor/indemnizatiilor conform art.14 din Legea 213/2015 modificata prin OUG 102/2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 27 septembrie 2021 – model Anexa 10, pe adresa cerere.plata@fgaromania.ro sau prin Posta – Strada Vasile Lascar nr.31, CP: 020492, sector 2, Bucuresti.

"Modelele cererilor de plata privind acordarea despagubirilor/indemnizatiilor, se regasesc pe site-ul FGA, la adresa: www.fgaromania.ro – demersuri – Formulare FGA

De asemenea, toate explicatiile necesare pentru derularea procesului de depunere a cererilor de deschidere a dosarelor de dauna sau a cererilor de plata sunt postate pe site-ul FGA, respectiv: www.fgaromania.ro. Cererile de plata sunt solutionate in ordinea depunerii acestora de catre creditori la FGA, fiind analizate de catre directiile de specialitate ale Fondului. Stadiul de solutionare al cererilor de plata poate fi urmarit pe site-ul www.fgaromania.ro – Demersuri – Status Cereri”, potrivit FGA.

Valabilitatea politelor

Si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare – Reasigurare (UNSAR) face precizari importante cu privire la asigurarile City Insurance.

"a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de CITY Insurance

Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele, dar nu mai mult de 90 de zile de la data de 09.02.2022, data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment de catre Tribunalul Bucuresti.

Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat parcurgand procedura urmatoare:

1. Completati Cererea de denuntare a contractelor de asigurare. Documentul este disponibil pe site-ul SAR CITY Insurance SA, respectiv: www.CITYinsurance.ro

2. Transmiteti cererea de denuntare la SAR CITY Insurance SA, pe adresa de e-mail dedicata: denuntare@CITYinsurance.ro.

ATENTIE! Polita dumneavoastra de asigurare ramane valabila, conform prevederilor legale (i) pana la data la care lichidatorul judiciar, numit de instanta odata cu deschiderea procedurii falimentului, denunta politele de asigurare, cu informarea prealabila a asiguratului (ii) in termen de cel mult 90 de zile de la data de 09.02.2022, ultima zi de valabilitate a politei fiind 11.05.2022. Asta inseamna ca, in cazul in care valabilitatea politei inscrisa in documentul de asigurare depaseste unul sau celalalt din termenele mentionate anterior, dupa caz, nu veti mai fi asigurat.

Precizarile de mai sus sunt valabile si pentru situatia in care detineti o polita de asigurare RCA emisa de CITY Insurance. Prin urmare, puteti circula pe drumurile publice, iar in cazul unor controale in trafic din partea organelor abilitate, nu veti fi sanctionati, polita dumneavoastra RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteti in continuare asigurati, desigur cu luarea in considerare a atentionarii de mai sus.

De asemenea, in cazul in care sunteti vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale si/sau vatamari corporale, tertul pagubit va fi despagubit in baza acestei polite in limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 500.000 lei si prin inscriere la masa credala in cadrul procedurii de faliment din dosarul nr. 27011/3/2021 care se judeca in fond de Tribunalul Bucuresti, iar in faza apelului de Curtea de Apel Bucuresti.

Deschiderea procedurii falimentului

Prin hotararea pronuntata in data de 09.02.2022, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila a dispus deschiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. si a desemnat in calitate de lichidator judiciar CITR Filiala Cluj S.P.R.L.

Hotararea Tribunalului Bucuresti este executorie, dar nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti.

Persoanele care au sume de recuperat de la CITY Insurance, inclusiv creditorii de asigurari (asigurati, terti pagubiti, beneficiari de asigurari in baza unor polite emise de CITY Insurance) pot inregistra cereri de admitere a creantelor asupra averii debitoarei pana la data de 28.03.2022.

Hotararea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor actiunilor judiciare sau extrajudiciare si a masurilor de executare silita indreptate impotriva CITY Insurance. Creantele pretinse in aceste procese se inregistreaza la dosarul de faliment al Tribunalului Bucuresti nr. 27011/3/2021 si se supun examinarii si inscrierii lor in tabelul creantelor, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Pentru mai multe informatii legate de procesul de faliment va rugam sa consultati link-ul urmator: http://portal.just.ro/3/SitePages/informatii.aspx?id_inst=3.

 Victima unui accident rutier

b) In cazul in care sunteti victima unui accident rutier produs de un conducator auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o polita RCA emisa de CITY Insurance:

 

(i) Daca nu ati avizat inca dauna, aveti dreptul sa o faceti adresandu-va Fondului de Garantare a Asiguratilor intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indicilor starii de insolventa a CITY Insurance si data incetarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile cu incepere de la data de 09.02.2022, cand instanta a pronuntat hotararea de deschidere a procedurii falimentului. De asemenea, in cazul in care ati avizat dauna la CITY Insurance, dar aceasta societate nu a procedat la deschiderea dosarului de dauna, puteti sa va adresati cu o solicitare scrisa in acest sens FGA la sediul acestuia, prin posta, posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare la distanta care asigura transmiterea textului solicitarii.

(ii) Pentru incasarea diferentelor de prima/indemnizatii/despagubiri se pot depune la FGA cereri de plata motivate, insotite de documente justificative, incepand cu data publicarii deciziei ASF de retragere a autorizatiei pentru CITY Insurance in Monitorul Oficial si pana la maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.

FGA are dreptul de a incepe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, terte persoane pagubite) dupa 60 de zile de la data deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare a CITY Insurance dupa parcurgerea de catre creditorii de asigurari a procedurii administrative de plata prevazute de lege.

Procedura

Pentru mai multe detalii referitoare la procedura care trebuie parcursa si formularele pe care le puteti utiliza in relatia cu FGA, va rugam sa consultati: www.fgaromania.ro.

In cazul asiguratilor, pentru restituirea diferentelor de prima de asigurare, transmiteti catre FGA o Cerere de plata – Anexa 9 – (disponibila pe www.fgaromania.ro) pe adresa de e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro, insotita de urmatoarele documente:

– Imputernicire / Procura, daca este cazul;

–Copie act identitate;

–Copie polita de asigurare;

–Copie dovada a platii primelor de asigurare, in cazul platii primelor in rate;

–Dovada denuntarii contractului de asigurare inregistrata / transmisa la asigurator;

Puteti cere restituirea diferentelor de prima numai daca nu ati avut dauna produsa in perioada de valabilitate a asigurarii.

 

(iii) Indiferent daca v-ati adresat sau nu FGA in vederea incasarii despagubirii, aveti dreptul sa formulati si o cerere de admitere a creantei (despagubiri pretinse) in cadrul procedurii de faliment in termenele si urmand instructiunile lichidatorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL desemnat de Tribunalul Bucuresti. Trebuie sa stiti ca, in masura in care ati incasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse in cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ati mai fi eventual indreptatit sa le primiti”, arata UNSAR.

 

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani