Grid star
litigii

CASA DE PENSII, BUNA DE PLATA – Judecatorii au dispus recalcularea: "Obliga parata la plata diferentelor, la care se va adauga dobanda” (Document)

Lumea Banilor prezinta Decizia 582/2022 prin care Curtea de Apel Targu-Mures a decis recalcurarea drepturilor de pensie ale reclamantului.

Initial, instanta de fond respins actiunea formulata de reclamant, in contradictoriu cu parata casa de pensii, privind recalcularea drepturilor de pensie. Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut ca adeverinta emisa de Serviciul de Ambulanta Judetean pentru valorificarea careia reclamantul a depus cererea de recalculare nu satisface exigentele formale impuse de lege, deoarece cuprinde doar veniturile brute realizate in perioada aprilie 1996 – iulie 2007, iar nu si elementele din care sunt compuse, respectiv temeiul legal in baza caruia au fost platite.
De asemenea, s-a retinut ca adeverinta nu atesta faptul ca veniturile indicate au fost incluse in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale. Impotriva acestei hotarari a declarat apel reclamantul, solicitand admiterii actiunii.
In urma analizarii dosarului, Curtea de Apel Targu-Mures a admis apelul.

Iata decizia CA Targu Mures:

"Admite apelul declarat de reclamant. Schimba in tot hotararea atacata si, in consecinta: Admite actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata Casa Judeteana de Pensii.
Obliga parata sa recalculeze drepturile de pensie ale reclamantului cu luarea in considerare a datelor cuprinse in Adeverinta nr… eliberata de Serviciul de Ambulanta Judetean. Obliga parata la plata in favoarea reclamatului a diferentelor de pensie rezultate in urma recalcularii, incepand cu data de 01.07.2021, la care se va adauga dobanda legala calculata incepand cu data pronuntarii prezentei hotarari si pana la data platii efective. Obliga parata la plata in favoarea reclamantului a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitiva”.

Iata pasaje din decizia Curtii de Apel Targu-Mures, pe care o atasam integral la finalul articolului:

"Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limita de varsta, stabilita prin Decizia nr. ######/31.03.2021, iar prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului ##### la data de 01 iulie 2021, a solicitat obligarea paratei la recalcularea drepturilor de pensie cu luarea in considerare a datelor cuprinse in Adeverinta emisa de Serviciul de Ambulanta Judetean #####, invocand refuzul nejustificat al paratei de a da curs favorabil cererii, cu motivarea ca veniturile suplimentare mentionate in cuprinsul respectivei adeverinte realizate anterior datei de 01.04.2001 nu pot fi valorificate, deoarece nu au facut parte din baza de calcul al pensiilor, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 263/2010.
Curtea constata ca prin Adeverinta nr…, emisa de Serviciul de Ambulanta Judetean se atesta faptul ca apelantul a beneficiat in perioada de activitate (aprilie 1996 – iulie 2017) de venituri suplimentare fata de cele inscrise in carnetul de munca si avute in vedere la determinarea punctajului mediu anual si a drepturilor de pensie ale acestuia.

S-au achitat contributiile sociale

De asemenea, in urma verificarilor efectuate, Curtea constata ca prin adresa nr…, fostul angajator a confirmat faptul ca pentru veniturile brute inscrise in Adeverinta nr… emisa de Serviciul de Ambulanta Judetean s-au achitat contributiile de asigurari sociale, conform legislatiei in vigoare (…).

In concluzie, fata de ansamblul considerentelor anterior expuse (si in acord cu practica judiciara conturata la nivelul instantei in cauze cu obiect similar), in temeiul dispozitiilor art. 480 alin. 2 din Codul de procedura civila, Curtea va admite apelul declarat si va schimba integral hotararea atacata, in sensul admiterii actiunii si obligarii paratei la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului cu luarea in considerare a datelor cuprinse in Adeverinta nr. 194/24.05.2021, emisa de Serviciul de Ambulanta Judetean (…).
Parata va fi obligata la plata diferentelor de pensie rezultate in urma recalcularii, incepand cu data de 1 iulie 2021, la care se va adauga dobanda legala calculata incepand cu data pronuntarii prezentei hotarari (moment de la care creanta reclamantei a dobandit caracter cert, lichid si exigibil) si pana la data platii efective
".

*Decizia CA Targu-Mures

sursa: rejust.ro

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani