Grid star
eveniment

CITU VA SEMNA – Sedinta Guvernului incepe

Guvernul condus de Florin Citu se reuneste miercuri, 16 aprilie 2021. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, Proiectul OUG privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale si Proiectul pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal.

Iata ordinea de zi:

.PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 si 8 februarie 2021, de modificare a Acordului privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolutie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-3.pdf 

  II. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA

 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea termenelor prevazute la art.II pct.9 si art.III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-6.pdf 
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-3.pdf 
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art. 230 si 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-4.pdf 
 5. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in perioada 2019-2024 (PRIMA LECTURA)
  Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-5.pdf 

  III. PROIECTE DE HOTARARI
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea art. 25 din  Hotararea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, precum si pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-30.pdf 
 7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGANEXE-2.pdf 
 8. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.210/1999, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 244/2000
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-31.pdf 
 9. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.35/2019 pentru desemnarea autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale si europene
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-33.pdf 
 10. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-35.pdf 
 11. PROIECT DE HOTARARE pentru desfiintarea activitatii ”Revista Obiectiv” de pe langa Inspectia Muncii si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-36.pdf 
 12. PROIECT DE HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucuresti”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-37.pdf 
 13. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrari de interventie in cazarma 2845 Targoviste”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-38.pdf 
 14. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectiei Judiciare, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-39.pdf 
 15. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea cetateniei romane domnului ''Skachkov Evghenii ''
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-40.pdf 
 16. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, cuprinse in Anexa nr. 8 la HG nr.1705/2006, ca urmare a restituirii acestora catre persoanele indreptatite
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-41.pdf 
 17. PROIECT DE HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei Orchestra Simfonica Bucuresti ca fiind de utilitate publica
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-42.pdf 
 18. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-BVC-RNP-2021-1.pdf 
 19. PROIECT DE HOTARARE privind completarea Hotararii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-48.pdf 
 20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Apata, judetul Brasov
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-44.pdf 
 21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Conop, judetul Arad
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-45.pdf 
 22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului steagului orasului Targu Lapus, judetul Maramures
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-46.pdf 
 23. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Hoparta, judetul Alba
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-47.pdf 

  IV. MEMORANDUMURI
 24. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii ACORDULUI intre Ministerul Educatiei din Romania si Ministerul Educatiei si Formarii Profesionale din Regatul Spaniei cu privire la infiintarea si functionarea sectiilor bilingve romano-spaniole in Romania si la organizarea examenului de bacalaureat bilingv romano-spaniol in unitatile de invatamant liceal din Romania
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-3.pdf 
 25. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii „Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Serbia privind stabilirea conexiunii Autostrazii Timisoara – Moravita (RO) si drumul de mare viteza Belgrad - Vatin (RS)”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-4.pdf 
 26. MEMORANDUM cu tema: desemnarea domnului Catalin Drula, ministrul transporturilor si infrastructurii, in calitate de Presedinte al Partii romane in cadrul celei de a III-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale Romania–Ucraina de colaborare economica, industriala si tehnico-stiintifica
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-5.pdf 

  V. NOTE
 27. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea cladirii cu functiunea de ,,Pavilion ambulatoriu integrat, recuperare medicala si administrativ” si a terenului aferent acesteia, din domeniul public al municipiului Oradea in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ,,Avram Iancu” Oradea
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-2.pdf 
 28. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Focsani, in scopul adoptarii unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat in municipiul Focsani, Bd. Bucuresti nr. 3, identificat in cartea funciara a municipiului Focsani nr. 61771, nr. cadastral 61771 din domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-3.pdf 

  VI. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

 29. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 8 initiative legislative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf 
 30. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 initiative legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-4.pdf 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani