Grid star
business capital

EXPLOZIVUL RAPORT – Dezvaluiri din primaria lui Robert Negoita (Document)

Lumea Banilor prezinta un exploziv raport al Curtii de Conturi realizat in legatura cu Primaria Sectorului 3, condusa de edilul Robert Negoita (foto), candidat la alegerile locale de duminica, 27 septembrie 2020, pentru un nou mandat de primar. Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave in primaria condusa de Robert Negoita, identificand abateri financiare de, atentie, peste 1 miliard lei, plati nejustificate si prejudicii de sute de mii de lei.

Problemele identificate de Curtea de Conturi se regasesc “Raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2018 la Sectorul 3 al Muncipiului Bucuresti”. Fragmente din acest raport au fost prezentate de contracandidatul lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3, viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu, insa Lumea Banilor publica in editia de astazi documentul instegral. Intocmit de auditorii publici externi Mirela Chetreanu, Daniela Tudor, Dumitru Pavel si Daniela Marin, din cadrul Camerei de Conturi Bucuresti, raportul scoate la iveala probleme destul de serioase referitoare la modul in care a fost administrata Primaria Sectorului 3.

Iata cateva fragmente din raportul Curtii de Conturi, pe care il atasam integral la finalul articolului:

"Abateri financiare

-Neraportarea in contul de executie la 31.12.2018 a unor angajamente legale de plata in valoare de 25.269.976 lei, reprezentand obligatii de plata ramase neachitate la finele anului. Valoarea abaterii este de 25.296.976 lei;

-Mentinerea eronata la 31.12.2018 in contul 231 “Active fixe corporale in curs de executie” a sumei de 16.421.676 lei reprezentand contravaloarea unor lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte finalizate si receptionate in perioada 2013-2018. Valoarea abaterii este de 16.421.676 lei;

-Mentinerea eronata la 31.12.2018 in contul 105 “Diferente din reevaluare” a sumei de 69.506.982 lei, reprezentand diferente din reevaluarea activelor fixe corporale (cladiri si terenuri) aparttinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale. Valoarea abaterii este de 69.506.982 lei;

-Nepreluarea si neinregistrarea in evidenta contabila a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, in calitate de administrator, a terenurilor si cladirilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza administrativ-teritoriala a acestuia, in valoare de 1.420.598.266 lei. Valoarea abaterii este de 1.420.598.266 lei;

-Npredarea prin protocol a spatiilor aferente Spitalului Climnic de Psihiatrie Titan “Dr. Constantin Gorgos” conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 113/30.06.2010. Valoarea abaterii este 3.790.135 lei;

Plati nejustificate

-Plata nejustificata a sumei de 446.912 lei prin decontarea unor situatii de plata ce cuprind cantitati de lucrari mai mari decat cele real executate, reprezentand operatiuni de mentenanta sisteme irigatii si intretinere spatii verzi, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere in valoare de 53.257 lei;

-Plata nejustificata a sumei de 419.834 lei, prin decontarea catre SC ADPB SA a contravalorii operatiunii de mentenanta sisteme de irigatii, efectuate concomitent cu operatiunile de Pornire/punere in functiune sistem de irigatii, scoatere din functiune, golire sistem de irigatii-toamna pentru sistemele de irigatii aflate inca in garantie, precum si prin dublarea decontarii unor operatiuni, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 49.893 lei;

-Plata nejustificata a sumei de 27.078 lei, prin decontarea catre SC ADPB SA a unor cantitati de lucrari de intretinere spatii verzi neefectuate la 4 articole de deviz, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 3.364 lei. Valoarea abaterilor prezentate este de 446.912 lei si reprezinta platile nejustificate efectuate de entitatea auditata, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 53.257 lei, in total 500.169 lei. Consecinta economico-financiara a abaterii prezentate este prejudicierea bugetului entitatii cu suma totala de 446.912 lei prin plata unor situatii de lucrari in care au fost inscrise cantitati de lucrari neexecutate, majorandu-se nejustificat cheltuielile operationale, fapt ce a condus la diminuarea rezultatului patrimonial raportat prin situatiile financiare incheiate la 31.12.2018;

-Plata nejustificata a sumei de 3.159 lei prin decontarea unor situatii de plata ce cuprind cantitati de lucrari mai mari decat cele executate real la Blocul 45 din Str. Racari nr. 12, in cadrul proiectului privind cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de 1.113 lei. Consecinta economico-financiara a abaterii prezentate consta in prejudicierea bugetului local cu suma de 3.159 lei, prin plata unor cantitati de lucrari neexecutate, majorandu-se nejustificat cheltuielile operationale la data de 31.12.2016, fapt ce a condus la diminuarea rezultatului patrimonial al exercitiilor precedente.

* Cititi aici integral raportul Curtii de Conturi

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani