Grid star
antreprenoriat

GHIDUL E-FACTURA – ANAF prezinta instructiunile de folosire a sistemului e-Factura, in care toate firmele vor trebui sa raporteze facturile incepand cu 1 ianuarie 2024 (Ghidul)

Incepand cu 1 inanuarie 2024, toate societatile comerciale vor trebui sa raporteze facturile prin sistemul e-Factura. Mai exact, toate firmele vor trebui sa introduca facturile emise in acest nou sistem, doar aceste facturi fiind considerate originale, celelalte neavand nicio valoare fiscala.

Nerespectarea acestor dispozitii va fi sanctionata contraventional. 

In acest context, ANAF a pus la dispozitia contribuabililor un Ghid care contine informatii privind folosirea sistemului e-Factura, adica a facturarii electronice.

Iata precizarile ANAF despre sistemul e-Factura (Ghidul integral este atasat la finalul articolului):

Procesul de implementare e-Factura va fi realizat in doua etape, astfel:

In prima etapa, in perioada 1 ianuarie 2024 - 30 iunie 2024, operatorii economici - persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa raporteze in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura toate facturile emise in relatia B2B si in relatia cu institutiile publice, altele decat cele efectuate in relatia B2G, pentru care exista obligatia utilizarii Ro e-Factura incepand cu data de 01 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania au obligatia, incepand cu 1 ianuarie 2024, sa raporteze in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura toate facturile emise in relatia B2B pentru livrari de bunuri s prestari de servicii care au locul livrarii sau prestarii in Romania.

Urmatoarele operatiuni sunt exceptate de la obligatia utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura:

- livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau;

- livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Uniunii Europene de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insus s care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor s a avioanelor de agrement sau a oricarui altui mijloc de transport de uz privat;

- livrarile intracomunitare de bunuri.

Facturarea electronica nu se aplica in situatia prevazuta de art.6 din OUG nr.120/2021, cu modificarile s completarile ulterioare.

Furnizorii, persoane impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in relatia B2B, persoane impozabile stabilite in Romania pentru operatiunile efectuate in relatia cu institutii publice, altele decat cele efectuate in relatia B2G, si persoane impozabile nestabilite, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, sunt obligati sa transmita facturile emise catre destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile s completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care atat furnizorul/prestatorul, cat s destinatarul sunt inregistrati in Registrul RO e-Factura.

Termenul-limita pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au locul livrarii sau prestarii in Romania, in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura este de 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data-limita prevazuta pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.

Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mari, definiti potrivit legii, cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii, definiti potrivit legii, si cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice.

Prin exceptie, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024, nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura nu se sanctioneaza.

In a doua etapa, incepand cu data de 01.07.2024, emitentii facturilor electronice au obligatia de transmitere a acestora catre destinatari utilizand sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Incepand cu data de 1 iulie 2024, pentru operatiunile realizate intre persoane impozabile stabilite in Romania conform art.266 alin.(2), sunt considerate facturi numai facturile care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptarii de catre destinatar, cu exceptia facturilor care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.120/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, primirea si inregistrarea de catre destinatari - persoane impozabile stabilite in Romania conform art.266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliti in Romania, in relatia B2B, fara a fi transmisa prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda egala cu cuantumul TVA inscris in factura”.

* Cititi aici integral Ghidul ANAF privind implementarea sistemului e-Factura

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani