Grid star
eveniment

ORBAN, HOTARARI IN MIEZ DE NOAPTE – Ce s-a decis inainte de alegeri

Guvernul Orban s-a reunit joi seara in sedinta, inainte de alegerile locale, pentru a adopta mai multe acte normative. Astfel, Ludovic Orban (foto stanga, langa Klaus Iohannis) a luat hotarari in miez de noapte. Sa vedem ce s - a decis inainte de alegeri.

Iata lista actelor adoptate:

I. PROIECTE IN ANALIZA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri nationale pentru intreprinderi a caror activitate comerciala a fost intrerupta partial sau total in perioada starii de urgenta si a starii de alerta, in contextul crizei COVID-19
 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea art.58 din Legea educatiei nationale nr.1/2011
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, precum si pentru aprobarea unor masuri privind proiectele de mediu cu finantare din fonduri externe nerambursabile si pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor prevederi din acte normative care reglementeaza acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de COVID-19
 5. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri pentru proiectele de regenerare urbana finantabile din fonduri externe nerambursabile
 6. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat privind garantarea de catre statul Roman in procent de 100% a voucherelor oferite turistilor de catre agentiile de turism si structurile turistice cu functiuni de cazare, ca alternativa la rambursarile in numerar aferente calatoriilor anulate, in cazul insoventei emitentilor voucherelor precum si pentru acoperirea primelor de garantare datorate de beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru garantarea voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursarile pentru pachetele turistice si serviciile unice de calatorie anulate in contextul pandemiei Covid 19
 7. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind declararea starii de calamitate de catre Comitetele judetene pentru situatii de urgenta pentru fenomenul de seceta pedologica

  II. PROIECTE DE LEGI
 8. PROIECT DE LEGE privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura

  III. ORDONANTE DE URGENTA
 9. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii
 10. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale, in contextul crizei economice generata de pandemia COVID-19
 11. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. 510 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 12. ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS/CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
 13. ORDONANTA DE URGENTA privind procedura pentru identificarea, selectarea si rezervarea prin antecontract, promisiune, scrisoare de intentie sau inchiriere a imobilelor destinate ca sedii ale unor agentii sau centre europene nou infiintate, in vederea participarii Romaniei la procesul de desemnare a acestor sedii pe teritoriul Romaniei, si depunerea dosarelor de candidatura aferente

IV. HOTARARI

 1. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor si Hotararea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca in sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investitii cu acorduri pentru finantare emise pana la data de 30.06.2014
 2. HOTARARE privind repartizarea pe judete si unitati administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 24 lit.b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, cu completarile ulterioare
 3. HOTARARE privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Academiei Romane, modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat in administrarea Casei Oamenilor de Stiinta, precum si transmiterea acestuia in administrarea Academiei Romane
 4. HOTARARE privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia si in administrarea Ministerului Justitiei a unui imobil intrat in proprietatea privata a statului prin confiscare
 5. HOTARARE pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006 si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 338/2020
 6. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate in vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate" si a anexei la Hotararea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati "Infiintarea de servicii sociale in vederea asigurarii tranzitiei tinerilor cu dizabilitati de la sistemul de protectie speciala a copilului catre sistemul de protectie a persoanelor adulte cu dizabilitati"
 7. HOTARARE privind alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria
 8. HOTARARE privind stabilirea valorii ajutorului financiar in avans pentru depozitarea privata a untului, laptelui praf degresat si a anumitor branzeturi
 9. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria nationala de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 10. HOTARARE pentru modificarea art.6 din Hotararea Guvernului nr.452/2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic
 11. HOTARARE privind modificarea si completarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2020
 12. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei si documentelor de legitimare pentru personalul militar al Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne
 13. HOTARARE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
 14. HOTARARE privind plata unei contributii financiare voluntare a Romaniei la bugetul Comunitatii Democratiilor
 15. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile si darea acestora in administrarea Muzeului National Brukenthal
 16. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Nationale ”Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 17. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilitatilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Centura municipiului Radauti"
 18. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Drum Expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localitatilor Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optasi - Magura, Tatulesti, Colonesti si Barasti din judetul Olt
 19. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora
 20. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administratia Nationala “Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
 21. HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
 22. HOTARARE privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii tehnice, adresei si anului dobandirii unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara
 23. HOTARARE privind aprobarea inchirierii unei parti din imobilul 307 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale
 24. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie ”Varianta de ocolire Sighisoara”, judetul Mures
 25. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Complex multifunctional-Sala polivalenta, municipiul Brasov, judetul Brasov”
 26. HOTARARE privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafe tei de 519,8412 ha, fond forestier din grupa I functionala - vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie, subgrupa 1.4.a. - paduri special amenajate in scop recreativ (paduri-parc), din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al municipiului Timisoara
 27. HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 626/2001
 28. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
 29. HOTARARE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava, precum si declararea lui ca bun de interes national

  V. MEMORANDUMURI
 30. MEMORANDUM cu tema: Masuri privind negocierea informala cu Comisia Europeana a documentelor programatice aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
 31. MEMORANDUM cu tema: Donarea unui pachet de echipamente medicale si dezinfectanti apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Ministerul Apararii al Ucrainei, in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu virusul SARS-CoV-2
 32. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvernul Romaniei a variantei revizuite a Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria
 33. MEMORANDUM cu tema: Masurile necesare aferente procedurii evaluarii de mediu pentru programele Operationale 2021-2027
 34. MEMORANDUM cu tema: Raportarea catre Comisia Europeana a stadiului de implementare a Strategiei Guvernului Romaniei pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome, pentru perioada 2018-2019
  VI. INFORMARI
 35. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor locale din anul 2020
 36. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani