Grid star
criptomonede

PEDEPSE PENTRU FRAUDE CU CRIPTOMONEDE – Inchisoare pana la 10 ani. Iohannis a promulgat legea impusa de UE

Cei prinsi facand fraude cu criptomonede risca pana la 10 ani de inchisoare. Sambata, 24 iulie 2021 (la trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial), va intra in vigoare o lege care introduce pedepse in acest domeniu si care i-a fost impusa Romaniei de catre Uniunea Europeana.

Este vorba despre Legea nr. 207/2021 privind pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si pentru dispunerea unor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor si a contrafacerii in legatura cu mijloacele de plata fara numerar si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

Pe scurt: noua lege imbogateste definitiile unor infractiuni din Codul penal (furtul, talharia, pirateria, abuzul de incredere, inselaciunea, delapidarea, falsificarea de instrumente de plata etc.), introducand in definitia lor cazuri legate de criptovalute.

Un singur om a zis: „nu”

Noul act normativ – initiat de catre Guvern – a fost promulgat de catre presedintele Klaus Iohannis (foto) marti, 20 iulie 2021, la trei saptamani dupa ce fusese votat definitiv de catre Camera Deputatilor. Interesant este ca, in tot parcursul parlamentar, a existat un singur vot impotriva: cel al senatoarei independente (ex-AUR) Diana Iovanovici-Sosoaca. In rest, nu a existat nici macar o abtinere – indiferent de afilierea politica. Astfel, in Senat, la 19 aprilie 2021, au fost exprimate 132 de optiuni favorabile (si votul „impotriva” al Dianei Sosoaca), iar in Camera Deputatilor – 307 voturi „pentru” in sesiunea din 29 iunie 2021.

Romania a intarziat cu 2 luni transpunerea

Dupa cum ii spune numele, Legea 207/2021 a fost adoptata pentru transpunerea in legislatia romaneasca a Directivei UE 2019/213, cunoscute si ca „Directiva non-cash”, care reglementeaza operatiunile cu mijloace de plata electronice si cu criptovalute. Statele-membre ale Uniunii Europene au fost obligate sa transpuna Directiva non-cash in legislatia nationala pana la data de 31 mai 2021.

Iata principalul pasaj din noua lege:

Art. I. ‒ Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 180 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Mijloace de plata fara numerar

Art. 180. ‒ (1) Prin instrument de plata fara numerar se intelege un dispozitiv, un obiect sau o inregistrare, protejat, respectiv protejata, material ori nematerial, respectiv materiala ori nemateriala, sau o combinatie a acestora, altul, respectiv alta, decat o moneda cu valoare circulatorie si care, singur, respectiv singura, sau impreuna cu o procedura sau un set de proceduri, permite detinatorului sau utilizatorului transferul de bani sau valoare monetara, inclusiv prin moneda electronica sau moneda virtuala.

(2) Prin instrument de plata electronica se intelege un instrument care permite efectuarea de retrageri de numerar, incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica, precum si transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare.

(3) Prin moneda electronica se intelege valoarea monetara stocata electronic, inclusiv magnetic, reprezentand o creanta asupra emitentului, emisa la primirea fondurilor in scopul efectuarii de operatiuni de plata si care este acceptata de o persoana, alta decat emitentul de moneda electronica.

(4) Moneda virtuala inseamna o reprezentare digitala a valorii care nu este emisa sau garantata de o banca centrala sau de o autoritate publica, nu este in mod obligatoriu legata de o moneda instituita legal si nu detine statutul legal de moneda sau de bani, dar este acceptata de catre persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb si poate fi transferata, stocata si tranzactionata electronic.”

2. Articolul 249 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Frauda informatica Art. 249. ‒ Introducerea, transmiterea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.”

3. La articolul 250 (n.r. efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos), alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 250. ‒ (1) Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, valoare monetara sau moneda virtuala, prin utilizarea, fara consimtamantul titularului, a unui instrument de plata fara numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.”

4. Dupa articolul 250 se introduce un nou articol, art. 250/1, cu urmatorul cuprins:

Operatiuni ilegale cu instrumente de plata fara numerar

Art. 250/1. ‒ (1) Detinerea in vederea utilizarii frauduloase a unui instrument de plata fara numerar insusit prin savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 228 (n.r. furtul), art. 229 (n.r. furtul calificat), art. 233-236 (n.r. talharia; talharia calificata; pirateria; talharia sau pirateria urmata de moartea victimei), art. 238 (n.r. abuzul de incredere), art. 239 (n.r. abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor), art. 243 (n.r. insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor), art. 244 (n.r. inselaciunea) si art. 295 (n.r. delapidarea), se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Dobandirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, insusire, cumparare sau ca urmare unei operatiuni precum transferul, importul, exportul, vanzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispozitie in vederea utilizarii frauduloase a unui instrument de plata fara numerar obtinut prin savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 si art. 295, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.”

(3) Fabricarea, producerea, primirea, detinerea, transmiterea sau punerea la dispozitie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricaror alte mijloace, cu scopul de a servi la insusirea unui instrument de plata fara numerar prin savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 si art. 295, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si dobandirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vanzarea, transportul sau distributia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricaror alte mijloace cu scopul de a servi la insusirea unui instrument de plata fara numerar prin savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238, art. 239, art. 243, art. 244 si art. 295.”

5. La articolul 251 (n.r. acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos), alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 251. ‒ (1) Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, valoare monetara sau moneda virtuala, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata fara numerar falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.”

6. La articolul 311 (n.r. falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata), alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) priveste un instrument de plata fara numerar, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.”

7. La articolul 313 (n.r. punerea in circulatie de valori falsificate), denumirea marginala si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Punerea in circulatie de valori falsificate sau dobandirea de instrumente de plata fara numerar falsificate

(4) Dobandirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, insusire, cumparare sau ca urmare a unei operatiuni precum transferul, importul, exportul, vanzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispozitie in vederea utilizarii frauduloase a unui instrument de plata fara numerar falsificat se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.”

8. La articolul 313, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:

(5) Tentativa se pedepseste.”

9. La articolul 314 (n.r. detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori), alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Fabricarea, producerea, primirea, detinerea, transmiterea sau punerea la dispozitie a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricaror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata fara numerar, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si dobandirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vanzarea, transportul sau distributia unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricaror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata fara numerar.”

10. La articolul 314, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:

(4) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) ‒ (3), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele, materialele detinute sau orice alte mijloace autoritatilor judiciare ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.”

11. Articolul 316 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Falsificarea de valori straine

Art. 316. ‒ Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata, inclusiv instrumente de plata fara numerar emise in strainatate.”

Art. II. ‒ Ori de cate ori in Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza sintagma instrument de plata electronica, referirea se considera facuta la mijloc de plata fara numerar.

Art. III. ‒ (1) Ministerul Justitiei, dupa consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Superior al Magistraturii, elaboreaza un material informativ cuprinzand drepturile si serviciile de sprijin care pot fi acordate persoanelor juridice, victime ale infractiunilor de fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice, precum si de falsificare de monede, timbre sau de alte valori care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor institutii, impreuna cu materialul privind drepturile victimelor infractiunilor, persoane fizice, publicat potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea informarii, sprijinirii si protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Materialul informativ prevazut la alin. (1) va cuprinde cel putin informatii cu privire la:

a) modul in care victima, persoana juridica, se poate proteja impotriva consecintelor negative ale infractiunilor prevazute la alin. (1);

b) institutiile specializate si datele de contact ale acestora de la care victima, persoana juridica, poate beneficia de sprijin;

c) procedura de formulare a plangerii de catre victima persoana juridica;

d) drepturile si obligatiile victimei, persoana juridica, in cadrul procedurii penale.

Art. IV. ‒ Se desemneaza ca punct operational national de contact disponibil permanent prevazut la art. 14 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor si a contrafacerii in legatura cu mijloacele de plata fara numerar si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu urmatoarele atributii:

a) faciliteaza schimbul de informatii relevante;

b) furnizeaza informatii juridice sau consiliere tehnica de specialitate punctelor de contact similare din alte state;

c) executa sau faciliteaza executarea, potrivit legii, a cererilor de asistenta judiciara internationala, cooperand cu autoritatile romane competente.

Art. V. ‒ Ministerul Justitiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public si al Consiliului Superior al Magistraturii, furnizeaza Comisiei Europene, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor si a contrafacerii in legatura cu mijloacele de plata fara numerar si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului”.

* Cititi aici textul integral al Legii 207/2021

* Cititi aici expunerea de motive

* Cititi aici Directiva non-cash

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani