Grid star
eveniment

Recalcularea pensiilor: veniturile care se iau in calcul. Printre acestea se numara sporul de vechime si unele indemnizatii. Lista completa (Document)

Pensiile se recalculeza din septembrie 2024, iar la stabilirea cuantumului se iau in calcul o serie de venituri, permanente si nepermanente. Avand in vedere numeroasele intrebari referitoare la veniturile care se valorifica in vederea recalcularii pensiilor sau a stabilirii pensiilor dupa 1 septembrie 2024, Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) anunta care este procedura.

 Veniturile permanente

I. Sporul de vechime in munca:
1. Pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime in munca se calculeaza automat, potrivit prevederilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii si, in consecinta, nu este necesara dovedirea acestuia prin adeverinte.
2. Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.

II. Sporuri, indemnizatii si majorari ale retributiei tarifare prevazute in Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata*) in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980 *) Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogata prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000”
1. sporul pentru munca in conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
2. majorarea retributiei tarifare cu pana la 10% pentru conditii grele de munca, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilita anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
4. indemnizatia de pana la 10% acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevazuta la art. 70 si in anexa nr. IV.
Pentru unele activitati specifice cuantumul indemnizatiei era diferentiat, dupa cum urmeaza:
-2,50-18 lei/zi, in industria miniera;
-pana la 1,3% din retributia realizata de formatia condusa, in exploatarile forestiere;
5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse intre 5% si 25%, acordata pentru categoriile de personal prevazute in anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificarile ulterioare;
6. indemnizatia acordata personalului navigant si insotitorilor personalului navigant aerian, in timpul zborului, prevazuta in anexa nr. IV;
7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele carora li s-a conferit, in conditiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:
-personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica (art. 121);
-cadrelor didactice definitive cu o vechime in invatamant de cel putin 30 de ani (art. 143);
-cadrelor sanitare cu o vechime in munca de peste 30 de ani (art. 152);
-cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie (art. 159).
8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordata muncitorilor incadrati la categoria a III-a inclusiv, care executa incaltaminte de tip "Romarta" si confectii din piele si blana, dupa comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordata muncitorilor care lucreaza la locurile de munca direct productive in subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
10. majorarea retributiei tarifare cu pana la 25% pentru personalul care a desfasurat activitate la spitalele "Elias" si "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
11. majorarea retributiei tarifare cu pana la 15% pentru personalul care a desfasurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
12. sumele acordate persoanelor care indeplinesc functia de sofer si in mod suplimentar efectueaza si activitati de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto si intretinere drumuri");
13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii incadrati in gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevazatorii incadrati in gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
14. indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere, acordata:
-profesorilor, conferentiarilor si lectorilor-sefi de lucrari titulari din invatamantul superior, pentru perioada cat sunt numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si inginerie tehnologica [art. 121 alin. (7)];
-sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta deosebita, pe durata realizarii programelor [art. 121 alin. (8)];
-cadrelor medicale care indeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordata persoanelor care indeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);
-cadrelor sanitare care indeplinesc functii de conducere (art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
-cadrelor de specialitate artistica care in afara functiei artistice indeplinesc functii de conducere (art. 160).

Veniturile nepermanente

-formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale;
-premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite;
-recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
-al treisprezecelea salariu;
-formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
-sporul acordat pentru personalul didactic care indruma practica psihopedagogica si care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor;
-indemnizatiile de munca nenormata;
-alte sporuri care nu au avut caracter permanent pentru care s-a datorat contributia de asigurari sociale.

>>Lista completa cu veniturile permanente
>>Lista completa cu veniturile nepermanente

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani