Grid star
business capital

RECUPERATORII, PUSI LA PUNCT – Ministerul Economiei a pus in dezbatere proiectul OUG privind administratorii de credite si cumparatorii de credite. Se instituie noi reguli pentru recuperatorii de credite: "Sa nu hartuiasca, constranga sau influenteze in m

Reguli noi pentru recuperatorii de credite. Ministerul Economiei a pus in dezbatere publica proiectul OUG privind administratorii de credite si cumparatorii de credite.

Astfel, potrivit proiectului, creditorii au obligatia de a avea politici si proceduri adecvate in virtutea carora sa depuna eforturi pentru a aplica, daca este cazul, o restructurare rezonabila datorata dificultatilor financiare inainte de a demara procedura de executare silita.

Masurile constau in:

a) refinantarea totala sau partiala a contractului de credit;

b) modificarea termenelor si conditiilor existente ale unui contract de credit, care include:

(i) prelungirea duratei contractului de credit;

(ii) modificarea tipului de contract de credit;

(iii) amanarea platii tuturor sau a unei parti a ratelor de credit pentru o anumita perioada;

(iv) schimbarea ratei dobanzii;

(v) oferirea unei perioade fara plati;

(vi) plati partiale;

(vii) conversii monetare;

(viii) iertarea partiala de datorie si consolidarea datoriilor.

Reguli privind autorizarea

De asemenea, potrivit proiectului, administratorii de credite trebuie sa obtina o autorizatie in statul membru de origine inainte de a incepe sa desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei. In situatia administratorilor de credite din Romania, autorizatia este acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC):

"Conditiile de acordare si actualizare a unei autorizatii in calitate de administrator de credite asigura faptul ca membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au inscrise in cazierul judiciar infractiuni relevante legate, printre altele, de infractiuni contra patrimoniului, infractiuni privind activitati financiare, spalarea banilor, frauda sau infractiuni impotriva integritatii fizice si nu fac obiectul unei proceduri de insolventa si nici nu au fost declarati anterior in stare de faliment, cu exceptia cazului in care au fost reabilitati in conformitate cu dreptul intern. De asemenea, la momentul acordarii autorizatiei este evaluata respectarea cerintei ca membrii organului de conducere sau ai organului administrativ al administratorilor de credite sa fi fost transparenti, deschisi si cooperanti in interactiunile lor anterioare in context profesional cu autoritatile de supraveghere si de reglementare. Conducerea unui administrator de credite trebuie sa dispuna de cunostinte si experienta adecvate pentru a-si desfasura activitatea cu competenta si responsabilitate, in functie de activitatea ce trebuie desfasurata".

Fara hartuire

Ordonanta de Urgenta contine si prevederi referitoare la conditiile pe care cumparatorii de credite si administratorii de credite trebuie sa le respecte in interactiunile lor cu debitorii:

- sa actioneze cu buna-credinta, in mod echitabil si cu profesionalism;

- sa le ofere debitorilor informatii care sa nu fie inselatoare, neclare sau false;

- sa respecte si sa protejeze informatiile personale si dreptul la viata privata al debitorilor;

- sa nu hartuiasca, constranga sau influenteze in mod nejustificat debitorii;

- sa furnizeze debitorului informatii dupa transferul drepturilor unui creditor si inainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de cate ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa si datele de contact ale autoritatilor competente.

*Cititi aici proiectul OUG

*Cititi aici expunerea de motive

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani