Grid star
eveniment

SEDINTA DE GUVERN - Actele pe care le va semna Ludovic Orban inainte de alegerile parlamentare

Premierul Ludovic Orban a convocat vineri, 4 decembrie 2020, cu doua zile inainte de alegerile parlamentare, sedinta de Guvern.

Pe ordinea de zi figureaza Proiectul OUG privind infiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Proiectul privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echitatii si a transparentei pentru intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 sau Proiectul privind digitalizarea raporturilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Iata ordinea de zi:

I. PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetica si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-3.pdf
 2. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echitatii si a transparentei pentru intreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG.pdf
 3. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala aprobate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu completarile ulterioare
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-2.pdf
 4. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind digitalizarea raporturilor de munca si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/OUG-1.pdf

II. PROIECTE DE HOTARARI

 1. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 iulie 2020 si la Paris la 26 august 2020 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris pentru finantarea Proiectului “Reforma educatiei timpurii in Romania” si pentru modificarea art.3 din Hotararea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti si la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finantarea proiectului “Reforma educatiei timpurii in Romania”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG.pdf
 2. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 14 septembrie 2020 si la Paris la 24 septembrie 2020 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-1.pdf
 3. PROIECT DE HOTARARE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului general agricol din Romania runda 2020, precum si a masurilor privind implementarea unor dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.22/2020 privind recensamantul general agricol din Romania runda 2020
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-1.pdf
 4. PROIECT DE HOTARARE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021 precum si a masurilor pentru punerea in aplicare a unor dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXENF-2.pdf
 5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-2.pdf
 6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii„Construirea unui centru de arsi si reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai buna pozitionare si conectare a Departamentelor Urgenta, ATI si chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucuresti
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-3.pdf
 7. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare si de plata a sumelor acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-4.pdf
 8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Strategiei Nationale pentru implementarea Pactului Civil in domeniul Politicii de Securitate si Aparare Comuna a Uniunii Europene
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG.pdf
 9. PROIECT DE HOTARARE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului de inzestrare „Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava"
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-5.pdf
 10. PROIECT DE HOTARARE privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Pantelimon, judetul Ilfov si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-6.pdf
 11. PROIECT DE HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zacamantului de ghips din perimetrul LEGHIA VEST-NADASU, judetul Cluj
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA.pdf
 12. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca urmare a reevaluarii acestora precum si a datelor de identificare pentru unele din acestea, dupa caz
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HGANEXA-1.pdf
 13. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si trecerea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia Asigurare Logistica Integrata in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia Generala de Protectie Interna
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-1.pdf
 14. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. Constantin Ene” al judetului Bacau
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHGANEXA.pdf
 15. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Unitatii Militare 0623 Brasov”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-7.pdf
 16. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/NFHG-2.pdf
 17. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea obiectivului de investitii „Marirea capacitatii de transport a aductiunii Gura Raului - Sibiu si lucrari de asigurare a comportarii in timp a barajului Gura Raului, Judetul Sibiu” precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/HG-8.pdf

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului national periodic privind implementarea Pactului International cu privire la drepturile economice, sociale si culturale
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO.pdf
 2. MEMORANDUM cu tema: Redimensionarea si modernizarea retelei consulare a Romaniei. Stadiul actual si perspective de actiune pentru perioada 2021-2025
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-1.pdf
 3. MEMORANDUM cu tema: Proiectul ”Sistem national de protectie a infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-2.pdf
 4. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut, in valoare de circa 100 mil. EUR, pentru sustinerea proiectului „Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-3.pdf
 5. MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea negocierii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea in prevenirea si combaterea terorismului, a criminalitatii organizate si a altor infractiuni grave”
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/MEMO-4.pdf

IV. INFORMARI

 1. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020- 2 decembrie 2020
  Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/12/INFORMARE.pdf

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani