Grid star
eveniment

STATUL DA 3 MILIOANE EURO – Iata cine sunt beneficiarii. Conditiile pentru acordarea ajutorului financiar

Executivul a aprobat hotararea pentru aprobarea schemei de ajutor privind sustinerea productiei de cartofi in 2023, Suma totala alocata este de 14.800.000 lei, reprezentand echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha.

Pentru a obtine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producatorii agricoli trebuie sa respecte urmatoarele conditii de eligibilitate:

• sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;

• sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata inscrisa in program, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie a anului de cerere;

• sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2023;

• sa faca dovada productiei minime realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Beneficiarii pot fi din urmatoarele categorii:

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, valabil pana la 31 decembrie 2023;

b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale;

c) producatorii agricoli societati agricole;

d) producatorii agricoli persoane juridice.

Documentele necesare

Pentru inscrierea in Program se va depune o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;

b) copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2023;

c) imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, dupa caz;

d) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;

e) dovada cont activ banca/trezorerie;

f) adeverinta in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafata de teren cultivata cu cartof de consum utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;

g) declaratii pe propria raspundere.

Cererea de inscriere in program trebuie depusa incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ si pana in 19 mai, inclusiv.

Valorificarea productiei se va face pana cel tarziu in 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza pana la 20 noiembrie, inclusiv.

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani