Grid star
banci

STATUL ROMAN INFIINTEAZA O BANCA – Categoriile care vor beneficia de finantare. Banii alocati de catre Finante. BNR trebuie sa emita autorizatia de functionare (Document)

Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei din 5 octombrie 2022 proiectul privind constituirea, organizarea si functionarea Bancii de Investitii si Dezvoltare S.A. (BID).

Banca va fi o institutie de credit detinuta 100% de statul roman, prin Ministerul Finantelor, cu rol de institutie de dezvoltare care va deservi intreprinderile romanesti si alte entitati apartinand sectorului public si privat din Romania, in scopul sustinerii finantarii de proiecte care contribuie la dezvoltarea economica si sociala a tarii, cresterii competitivitatii, inovarii si cresterii economice, precum si cresterii absorbtiei fondurilor europene.

Sprijinirea antreprenoriatului

Potrivit Notei de Fundamentare, BID isi va putea incepe activitatea dupa emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene in materie de ajutor de stat si dupa obtinerea autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei. Banca are ca scop sprijinirea antreprenorialului, dezvoltarea socio-economica si regionala in Romania prin promovarea investitiilor si facilitarea accesului la finantare pentru beneficiarii eligibili in acele sectoare in care au fost identificate disfunctionalitati ale pietei financiare si decalaje de finantare. Acest lucru se face in baza unei analize independente ex-ante, in scopul atenuarii si reducerii lor prin desfasurarea de activitati de dezvoltare, in conformitate cu legislatia Uniunii Europene aplicabila si cu actul constitutiv al bancii.
Astfel, obiectivele strategice ale bancii sunt facilitarea accesului la finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii, asigurarea accesului la finantare pentru proiecte de infrastructura viabile si atragerea capitalului privat in investitii, sprijinirea procesului de accesare si utilizare a fondurilor europene si a efectului de multiplicare asociat si functionarea ca administrator de fonduri europene si furnizarea de asistenta tehnica.

Acces la finantare

Activitatile de dezvoltare desfasurate de catre Banca in nume si cont propriu vizeaza:
a) asigurarea accesului la finantare pentru investitii strategice, a proiectelor mari de infrastructura care contribuie la dezvoltarea regionala si nationala, a agriculturii, a activitatilor de cercetare dezvoltare inovare, a proiectelor de eficienta energetica, a proiectelor de investitii din sistemul de sanatate;
b) sprijinirea accesului la finantare pentru intreprinderi mici si mijlocii, inclusiv microintreprinderi si cele nou infiintate de tip start-up, precum si cele din domenii inovatoare; unitati administrativ-teritoriale si companii de utilitati publice aflate in subordinea acestora; companii de stat si alte intreprinderi; universitati, institute de cercetare-dezvoltare, entitati publice socio-culturale, intreprinderi sociale; alti beneficiari inclusi in administratia publica;
c) furnizarea de servicii de consultanta si de asistenta tehnica;
d) orice alte activitati care vor fi identificate in baza unei evaluari independente ex-ante privind disfunctionalitatile pietei, ulterior infiintarii BID.

Activitatea derulata de BID in numele si contul statului, va include:
a) implementarea si/sau administrarea de instrumente financiare finantate din fondurile europene nerambursabile si acordarea de finantari in cadrul fondurilor si initiativelor de investitii la nivelul Uniunii Europene, inclusiv investitii co-finantate de Grupul Bancii Europene de Investitii sau de alte institutii financiare internationale;
b) reprezentarea la nivelul organelor de decizie ale Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, activitate derulata in prezent de catre Eximbank Romania si care va fi preluata de BID impreuna cu capitalul si fondurile aferente;
c) derularea altor activitatii care pot fi incredintate in mod specific bancii pe baza de mandat.

"BID va utiliza o gama larga de produse financiare: garantii individuale si garantii de portofoliu, imprumuturi pentru finantarea capitalului de lucru si a proiectelor de investitii, imprumuturi pentru eficienta energetica. Pe masura ce capacitatea si forta sa financiara se vor consolida, iar personalul va dobandi expertiza si cunostinte specifice, BID va putea include in gama de produse si instrumente de investitii de capital (de tip equity). Prin gama de produse financiare oferite BID nu va intra in competitie cu institutiile de credit, ci va actiona in mod complementar cu acestea, avand obligatia aplicarii mecanismului de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a institutiilor financiare private care va fi descris in actul constitutiv”, se mai arata in proiect.

Conducerea institutiei financiare

Banca va fi administrata in sistem dualist de catre un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, persoane fizice, din care cel mult 1 membru poate fi din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, si un Directorat format din minim 3 membri. Pe toata durata de functionare a Bancii, numarul membrilor Consiliului de supraveghere si al Directoratului se poate modifica prin actul constitutiv de catre Adunarea generala a actionarilor.
Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, iar membrii Directoratului sunt numiti de catre Consiliul de supraveghere al Bancii, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti, de catre actionar, prin actul constitutiv, iar mandatul acestora va incepe cu data inmatricularii Bancii la Oficiul National al Registrului Comertului.
Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani. Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere si Directoratului se realizeaza de catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, si poate fi facuta in mod gradual corespunzator calendarului de implementare a activitatilor necesare pentru operationalizarea BID, urmand sa produca efecte numai dupa acceptarea in mod expres de persoanele nominalizate.

Bani de la bugetul de stat

Banca va incepe sa functioneze pe baza unui capital varsat provenind de la bugetul de stat si venituri din privatizare, dar ulterior va trebui sa atraga surse externe de finantare pentru a-si extinde operatiunile. Capitalul social initial subscris de catre actionar, prin Ministerul Finantelor, este in valoare de pana la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare, cu exceptia sumei reprezentand echivalentul a 10 milioane EUR, care se va plati din bugetul de stat, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie la subdiviziunea clasificatiei bugetare aferenta programelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Redresare si Rezilienta.
Cheltuielile de infiintare ale bancii, cele cu remunerarea primilor membri, cu contractarea serviciilor de audit necesare pentru auditarea situatiilor financiare previzionate ale bancii, plata costurilor cu chiria aferenta sediului bancii, inclusiv cu sigla bancii se suporta pana la inregistrarea Bancii la Registrul Comertului din bugetul Ministerului Finantelor in limita sumei de 6,8 milioane lei, si ulterior vor fi recuperate de actionar dupa infiintarea bancii, prin incheierea unui contract de imprumut in acest scop.

*Nota de Fundamentare
*Proiectul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani