Grid star
eveniment

AJUTOR DE STAT PENTRU TINERELE MAME – Metodologia-cadru a fost publicata in Monitorul Oficial. Iata conditia pusa pentru acordarea banilor

Metodologia-cadru privind acordarea de burse pentru mamele minore, aprobata prin ordin al ministerului Educatiei, a fost publicata in Monitorul Oficial. Este vorba despre tinerele care revin la scoala dupa nastere.

Bursa pentru mamele minore reprezinta o forma de sprijin in vederea sustinerii participarii la educatie, a prevenirii abandonului si a nereusitei scolare. Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/luna, iar aceasta se acorda elevelor din invatamantul preuniversitar de stat, reintegrate intr-o unitate de invatamant, care frecventeaza cursurile de zi si au copil/copii in intretinere.

Potrivit ministerului Educatiei, in sensul prezentei metodologii, termenul „reintegrare“ se refera la reluarea cursurilor de catre eleva dupa nastere, cu conditia mentinerii statutului de minor. In vederea acordarii bursei pentru mamele minore, parintii/reprezentantii legali depun la unitatea de invatamant urmatoarele documente:

a) cerere a parintelui/reprezentantului legal;

b) certificat de nastere pentru copilul/copiii aflat/aflati in intretinerea mamei minore.

Bursa pentru mame minore se acorda in perioada cursurilor scolare, inclusiv in timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale, a examenului national de bacalaureat, a examenului de certificare a calificarii profesionale si in perioada pregatirii practice. Bursierele care acumuleaza 60 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa pentru luna respectiva. Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Bursele de merit

Documente are prevederi si cu privire la bursele de merit in valoare de 450 lei. Acestea se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza:

a) 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, mai putin elevii din clasa a V-a si elevii din clasa a IX-a, in ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale. In situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

b) 30% din elevii fiecarei clase a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor calculate ca medie aritmetica, avand doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute de elevi pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs. In situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

c) 30% din elevii fiecarei clase a IX-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul liceal sau profesional. In situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;

d) elevilor care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru, precum si elevilor care fac parte din loturile restranse de pregatire pentru participarea la olimpiadele internationale;

e) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute si finantate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finantare, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obtinut medalii de aur la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice.

 

 

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani