Grid star
companii

ANUNT PENTRU ASIGURATII EUROINS – Se restituie milioane de lei. Informatii de la Fondul de Garantare a Asiguratilor

Contractele de asigurare emise de catre societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA aflata in procedura de faliment raman valabile pana la 7 Decembrie 2023 pentru asigurari generale, respectiv 5 Februarie 2024 – pentru asigurari de garantii. Potrivit Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA), in perioada ramasa, politele acopera riscurile conform contractelor de asigurare.

Pana la 31 August 2023, FGA a inregistrat 55.115 cereri de restituire prima din partea creditorilor societatii Euroins SA. Dintre acestea, FGA a avizat 8.164 cereri de restituire prima. Suma aprobata este de circa 4,98 milioane lei.

Pot solicita restituirea diferentei de prima doar asiguratii care nu au daune avizate pe politele de asigurare, adica nu au fost deschise dosare de dauna pe politele lor. Daca solicitati restituirea de prima pana la data de 7 Decembrie 2023-data incetarii de drept a politelor de asigurare Euroins (mai putin politele de garantii), trebuie ca inainte de depunerea cererii de plata la FGA, sa denuntati polita de asigurare la Euroins SA, urmand a se aplica un termen de preaviz de 20 de zile pana la data la care produce efecte incetarea contractului. Doar dupa denuntarea politei puteti transmite cererea de plata privind acordarea restituirii de prima la FGA.

Iata anuntul FGA:

"Avand in vedere OUG 71/01.09.2023 aducem in atentia asiguratilor societatii Euroins SA, urmatoarele informatii: Potrivit prevederilor ordonantei de urgenta mai sus mentionata: ‘Pentru politele de asigurare/reasigurare, incheiate de societatile de asigurare/reasigurare aflate in procedura de insolventa in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, termenele de incetare de drept de 90 de zile, respectiv de 150 de zile, prevazute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungesc cu 90 de zile’.

Astfel, contractele de asigurare emise de catre societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA raman valabile, potrivit legii, pana la data de 7 Decembrie 2023 pentru asigurari generale, respectiv 5 Februarie 2024 – pentru asigurari de garantii (Clasa 15). In perioada ramasa pana la data mentionata, politele acopera riscurile mentionate conform contractelor de asigurare.

Denuntarea contractelor de asigurare

In eventualitatea in care doriti sa denuntati politele de asigurare, puteti realiza acest lucru pana la data de 7 Decembrie 2023, inclusiv, pentru asigurari generale, respectiv 5 Februarie 2024 – pentru asigurari de garantii. Politele se denunta la asiguratorul emitent-Euroins SA, printr-o solicitare transmisa la adresa de Email: reziliere@euroins.ro

Recuperarea diferentei de prima

Pot solicita restituirea diferentei de prima doar asiguratii care nu au daune avizate pe politele de asigurare (nu au fost deschide dosare de dauna pe politele lor).

Suma cuvenita reprezinta prima datorata de catre asiguratorul debitor, pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta ca urmare a incetarii contractelor de asigurare. Diferenta de prima va fi restituita de catre FGA, pe baza unei Cereri de plata restituire prima-Anexa 9, disponibila online, pe site-ul FGA, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro

I.Solicit plata restituirii de prima pana la denuntarea automata a politelor- 7 Decembrie 2023

Daca solicitati restituirea de prima, pana la data de 7 Decembrie 2023-data incetarii de drept a politelor de asigurare Euroins (mai putin politele de garantii), trebuie ca inainte de depunerea cererii de plata la FGA, sa denuntati polita de asigurare la Euroins SA, urmand a se aplica un termen de preaviz de 20 de zile pana la data la care produce efecte incetarea contractului. Doar dupa denuntarea politei puteti transmite Cererea de plata privind acordarea restituirii de prima, la FGA.

II.Solicit plata restituirii de prima dupa data incetarii de drept a politelor de asigurare altele decat cele de garantii – incepand cu 8 Decembrie 2023

Conform legii, asiguratii Euroins SA, dupa data de 7 Decembrie 2023 (ultima zi de valabilitate a politelor, altele decat cele de garantii)-data incetarii de drept a politelor emise de catre asigurator, se vor putea adresa direct FGA cu o cerere de plata restituire prima-anexa 9, pentru a solicita restituirea diferentei de prima pe perioada ramasa neacoperita. Practic, din moment ce toate politele inceteaza de drept la 7 Decembrie 2023, nu mai este nevoie sa denunte/prezinte dovada denuntarii politei la asigurator si se adreseaza direct Fondului, in termenul prevazut de lege. In cazul lor, la ‘cuantum suma’, creditorii de asigurare fie isi calculeaza singuri diferenta de prima de restituit, fie mentioneaza textul ‘conform calcul FGA’.

Ce suma solicit de la FGA?

Daca asiguratul denunta polita la asigurator, va primi de la acesta o informare in care este mentionata inclusiv valoarea diferentei de prima care trebuie restituita, prin intermediul FGA, pe baza anexei 9-cerere restituire prima, transmisa la Fond. Astfel, asiguratul va completa la ‘cuantum suma’, suma pe care o solicita din disponibilitatile Fondului.

In masura in care suma nu este specificata/calculata de catre petent, acesta are posibilitatea sa completeze cu textul ‘conform calcul FGA’, urmand ca Fondul, la momentul instrumentarii cererii de restituire prima, pe baza datelor din cererea creditorului de asigurare precum si a datelor transmise de asigurator, conform legii, sa calculeze valoarea diferentei de prima de restituit.

Termenul de preaviz

La data de 7 Decembrie 2023, politele de asigurare inceteaza de drept, indiferent de termenele de preaviz stabilite conform conditiilor contractuale sau prevazute de lege. FGA aduce la cunostinta potentialilor creditori de asigurare ai societatii Euroins SA care au denuntat/intentionau sa denunte politele de asigurare la societare, urmatoarele:

In cazul politelor denuntate:

Daca cererea de denuntare a fost transmisa si inregistrata la asiguratorul in faliment, asiguratul nu poate reveni asupra denuntarii, efectele acesteia urmand a se produce cu aplicarea termenului de preaviz de 20 zile. Detalii suplimentare regasiti pe site-ul CITR.

In cazul politelor care nu au fost denuntate, precizam ca politele raman in vigoare pana la data expirarii prevazuta in contract dar nu mai tarziu de 07.12.2023, cand opereaza incetarea de drept a acestora pentru toate tipurile de contracte de asigurare, mai putin pentru cele de garantii, care inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024.

Pana la 31 August 2023, FGA a inregistrat un numar de 55.115 cereri de restituire prima-Anexa 9, din partea creditorilor societatii Euroins SA. Dintre acestea, FGA a avizat pana la finele lunii August 2023 un numar de 8.164 cereri de restituire prima, in cadrul Comisiei Speciale a Fondului. Suma aprobata la plata pentru cererile de restituire prima mentionate este in suma de cca. 4,98 mil. lei.

Numarul cererilor de restituire prima adresate FGA poate fi diferit de numarul denuntarilor politelor adresate asiguratorului. Cererile de restituire prima adresate FGA se transmit ulterior efectuarii denuntarii politelor de asigurare, pe masura ce asiguratorul transmite petentilor adresele de informare referitoare la denuntare.  Astfel procesul de denuntare a politelor de asigurare are o perioada diferita de desfasurare, fata de procesul de primire si inregistrare a cererilor de restituire prima, la FGA”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani