Grid star
business capital

DECIZIILE ASF – Masuri adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de presedintele Nicu Marcu (foto), a publicat masurile adoptate miercuri, 27 octombrie 2021, de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private.

Redam comunicatul ASF:

“In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

A) Reglementare

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr.1095/2010 (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiectul de Norma privind asigurarile de garantii (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Aprobarea solicitarii SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a doamnei Dorina-Teodora Mihailescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a acordarii unui nou mandat;

Aprobarea solicitarii SAI Muntenia Invest S.A. de autorizare a domnului Nicusor-Marian Buica in calitate de director al societatii, ca urmare a acordarii unui nou mandat;

Aprobarea solicitarii SAI Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificarilor intevenite in documentele Fondului Deschis de Investitii ETF BET Patria – Tradeville;

Aprobarea solicitarii STK Financial AFIA S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar G5 Consulting S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente anilor 2022 si 2023 pentru societate si pentru fondurile administrate;

Aprobarea solicitarii Bursei de Valori Bucuresti de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a operatorului de piata de catre actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2022 si 2023;

Aprobarea solicitarii Depozitarului Central S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a depozitarului de catre actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2022 si 2023;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Martens S.A. Galati;

Aprobarea amendamentului la prospectul UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Star Residence Invest S.A. Bucuresti;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta A.S.F. a actiunilor emise de societatea Unitrans S.A., avand in vedere finalizarea procedurii prevazute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani