Grid star
eveniment

FURNIZAREA DE CURENT ELECTRIC – Vesti bune pentru consumatori. S-au schimbat regulile

Vesti bune pentru consumatorii de curent: se elimina obligativitatea depunerii la furnizor a actelor de spatiu la incheierea contractului.
Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Ordinul presedintelui ANRE 82/2021 pentru modificarea si completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei 235/2019.

Principalele schimbari si masuri prevazute in Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali se refera la:


-Flexibilizarea procesului de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de catre clientii finali prin eliminarea prezentarii/depunerii la furnizor de catre client a actelor de spatiu la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice si introducerea declaratiilor pe proprie raspundere cu privire la dreptul de folosinta al spatiului.

Astfel, incheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizeaza pe baza:

-acordului solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare;

-copiei actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului;

-declaratiei pe proprie raspundere a solicitantului:

(i) privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc);
(ii) privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului,
cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit.

Pretul


Ordinul mai prevede detalierea continutului ofertei-tip si a continutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice in ceea ce priveste elementele de pret incluse, asa cum se precizeaza si in anexa nr.1 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE:

“O oferta-tip de furnizare publicata de furnizor pe pagina proprie de internet si la punctul unic de contact nu poate fi modificata in perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final poate incheia contractul de furnizare a energiei electrice in baza ofertei-tip, daca data transmiterii de catre clientul final a cererii de incheiere a contractului in baza ofertei-tip este in perioada de valabilitate a ofertei-tip si sunt indeplinite conditiile prevazute in aceasta, dupa caz.

Conventia de consum incheiata de catre furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum inscrise in aceasta vor fi utilizate si pentru facturarea  serviciilor de distributie in cazul in care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de masurare, datele de consum transmise furnizorului de catre operatorul de distributie se stabilesc de catre operatorul de distributie, dupa caz, pe baza:

(i) consumului de energie electrica inregistrat la locul de consum in perioada similara a anului precedent sau a consumului de energie electrica determinat tinand cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distributie;
(ii) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distributie pentru categoria respectiva de client final in cazul in care pentru locul de consum nu exista istoric de consum.
Operatorii de distributie au obligatia de a asigura accesul gratuit fiecarui client final si al furnizorului acestuia la informatiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel incat fiecare client final de energie electrica sa isi poata accesa propriul istoric de consum”.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani