Grid star
eveniment

IMPOZITAREA MICROINTREPRINDERILOR – Se propun noi reguli. Reglementari cu privire si la cei au venituri mai mari de 60.000 euro. Proiect pentru modificarea Codului Fiscal (Document)

Un nou draft, ultimul dintr-o multime privind modificarea Codului Fiscal, a aparut in spatiul public. Se tot fac drafturi, iar acesta, potrivit g4media, ar fi fost trimis de Guvern Comisiei Europene, scopul masurilor fiind acoperirea gaurei bugetare si atragerea in continuare a banilor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

Daca proiectul va fi aprobat, cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor vor fi:

a) 1%, pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60.000 euro inclusiv si care nu desfasoara activitatile prevazute la lit. b) pct. 2 (click aici sa cititi prevederile);

b) 3%, pentru microintreprinderile care:

1. realizeaza venituri peste 60.000 euro;

2. desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN: 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activitati de editare a altor produse software, 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6910 - Activitati juridice, pentru activitati ale notarilor si avocatilor, 8621 – Activitati de asistenta medicala generala, 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 - Activitati de asistenta stomatologica, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

Impozit pe titlurile de stat

Se propune si impozitarea titlurilor de stat. Astfel, veniturile sub forma de dobanzi realizate din detinerea instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine la momentul platii dobanzii, de catre entitatile autorizate potrivit legii. Plata impozitului pentru veniturile din dobanzi se face pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Impozitul datorat se plateste la bugetul de stat.

Taxare peste 60.000 euro

Persoanele fizice care realizeaza venituri nete/brute anuale prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), cumulate din una sau mai multe surse de venit, mai mari decat echivalentul in lei al sumei de 60.000 euro, inclusiv, datoreaza o diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Iata ce prevede art. 155 alin (1) lit. b):

"(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153, datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari sociale de sanatate pentru urmatoarele categorii de venituri:

b) venituri din pensii, definite conform art. 99".

*Cititi aici ce prevede articolul 153

*Cititi aici ce prevede articolul 99

Impozitul pe cladiri

"Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier se reduce, prin hotarare a consiliului local, dupa cum urmeaza:

a) cu 50%, in cazul celor utilizate pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic;

b) cu 25%, in cazul celor utilizate pe o durata de cel mult 270 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita conditia.

Impozitul pe tranzactiile imobiliare cu cladiri rezidentiale se calculeaza, la prima vanzare, prin aplicarea unei cote de 5% asupra pretului de vanzare al fiecarei cladiri rezidentiale vandute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, fara a lua in considerare taxa pe valoarea adaugata aferenta.

In situatia in care pretul de vanzare al fiecarei cladiri rezidentiale este inferior valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici cu experti evaluatori autorizati in conditiile legii, impozitul se calculeaza la nivelul valorii stabilite prin studiul de piata din care se scade valoarea de 600.000 lei”.

*Cititi aici draftul OUG

 

 

 

 

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani