Grid star
eveniment

NICOLAE CIUCA ARE MULT DE SEMNAT MIERCURI – Actele aflate pe masa premierului

Executivul condus de Nicoale Ciuca se va reuni miercuri, 30 martie 2022, in sedinta, iar pe ordinea de zi figureaza o multime de Hotarari de Guvern.

Printre acestea se numara proiectul privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2022 – 2023, proiectul privind aprobarea unor programe de interes national pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice sau cel pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027 si a Planului de actiune pentru perioada 2022-2027.

Iata ordinea de zi:

PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

1.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-17.pdf
2.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr.219/2015 privind economia sociala
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/OUG-18.pdf

II.    PROIECTE DE HOTARARI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2022 – 2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-107.pdf
2.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2022 – 2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-108.pdf
3.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind infiintarea Spitalului ,,George Emil Palade", unitate sanitara cu paturi in subordinea Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ,,George Emil Palade" din Targu Mures
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-109.pdf
4.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar si a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil inscris in Anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-110.pdf
5.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea imobilului - cladire si teren aferent, situat in municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judetul Alba, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Educatiei, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat in subordinea Inspectoratului Scolar Judetean Alba
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-111.pdf
6.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora catre persoanele indreptatite, in conditiile legii, respectiv pentru indreptarea unei erori de inregistrare, si actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioada de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educatiei prin Universitatea ,,Constantin Brancusi" din Targu Jiu, in administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Politie Judetean Gorj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-112.pdf
7.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea unei parti din imobilul, teren si constructie, situat in municipiul Oradea, str. Piata 1 Decembrie 1918 nr. 10, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Universitatii din Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-113.pdf
8.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea unor programe de interes national pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele varstnice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HGANEXE-4.pdf
9.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2022-2027 si a Planului de actiune pentru perioada 2022-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-114.pdf
10.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1.412/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-115.pdf
11.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea repartizarii la bugetul de stat, pentru exercitiul financiar al anului 2021, sub forma de dividende, a unei cote de 50%, din profitul contabil al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. ramas dupa deducerea impozitului pe profit
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-116.pdf
12.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022- 2025 si a Planului de actiune aferent acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-117.pdf
13.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind recunoasterea Fundatiei Prison Fellowship Romania ca fiind de utilitate publica
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-118.pdf
14.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-12.pdf
15.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-119.pdf
16.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-120.pdf
17.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea codului de clasificatie ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Mures, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii si actualizarii legislatiei in domeniu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-121.pdf
18.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Ialomita aval de acumularea Pucioasa - componenta I b.h. Ialomita Superioara"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-122.pdf
19.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Antreprenoriatului si Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-124.pdf
20.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numarului de bilete de tratament balnear si de recuperare, a conditiilor si modului de acordare, precum si a modului de distribuire sau de decontare a acestora in sistemul pensiilor militare de stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-125.pdf
21.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-126.pdf
22.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Caras-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-127.pdf
23.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-128.pdf
24.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Peregu Mare, judetul Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/HG-129.pdf
25.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale imobilelor aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita - Nasaud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-4.pdf
26.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unor constructii din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia, inscrierea lor in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia Generala Anticoruptie, precum si trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXE-1.pdf
27.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHGANEXA-5.pdf
28.    PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, precum si trecerea unor constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune in vederea casarii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NFHG-13.pdf

III.    NOTE

1.    NOTA de informare privind vaccinurile impotriva COVID 19 achizitionate de Romania in perioada 2020 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-8.pdf


IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii intreprinderilor care isi focalizeaza productia in mediul rural si urban mic in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 prin Programul RURAL INVEST in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-12.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii, de catre Romania, a Programului lnterreg VI-A Romania-Bulgaria, aprobarea semnarii scrisorii de angajament, in vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeana, precum si mandatarea Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei sa realizeze modificarile solicitate in urma procesului de negociere cu Comisia Europeana si sa retransmita documentul catre Comisia Europeana
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-13.pdf
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii contractului de finantare dintre Guvernul Romaniei reprezentat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Banca Europeana de Investitii privind Fondul de Fonduri pentru digitalizare, actiune climatica si alte domenii de interes, finantat din Planul national de redresare si rezilienta al Romaniei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/MEMO-14.pdf

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 initiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/PUNCTE-DE-VEDERE-4.pdf

VI.    ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la Proiectul de Hotarare pentru aprobarea continutului instrumentului de prezentare si motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instructiunilor metodologice pentru realizarea evaluarii impactului, precum si pentru infiintarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative
2.    ANALIZA referitoare la proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea si omologarea traseelor de cicloturism
3.    ANALIZA referitoare la Memorandumul privind liniile directoare privind atragerea investitiilor, ca urmare a relocarii companiilor din Federatia Rusa, Ucraina si Belarus, in contextul actualei situatii geostrategice.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani