Grid star
antreprenoriat

Proiect de lege pentru atragerea de capital: se simplifica procedurile. ASF a trimis legea in Senat (Document)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) condusa de Alexandru Petrescu (foto) a transmis Ministerului Finantelor forma revizuita a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Initiativa legislativa urmareste transpunerea in legislatia nationala a doua directive europene si indeplinirea unor obiective din Strategia nationala privind dezvoltarea pietei de capital din Romania pentru perioada 2023-2026.
Printre cele mai importante modificari si completari aduse legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata se numara:

Simplificarea procedurilor si reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital

-Termenul de exercitare a dreptului de preferinta. Se introduc prevederi potrivit carora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile in materie, in cazul majorarilor de capital social al societatilor ale caror actiuni se tranzactioneaza pe piata de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare;
-Transmiterea spre publicare si publicarea cu celeritate a unor hotarari de catre Monitorul Oficial.
Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim in care hotararile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numarului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comertului (3 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii), respectiv un termen maxim in care aceste hotarari se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Executarea unei hotarari judecatoresti de anulare sau constatare a nulitatii

Se introduc prevederi prin care se reglementeaza modul de executare a unei hotarari judecatoresti prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulitatii unei hotarari de aprobare a unei majorari de capital social.

Mentinerea obligatiei de a intocmi si publica raportul trimestrial

Raportul trimestrial. A fost mentinut raportul trimestrial, marindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Mentinerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare si asigurarea comparabilitatii informatiilor financiare, introducerea unor dispozitii exprese care stabilesc ca dispozitiile referitoare la continutul/modalitatea de intocmire a raportului semestrial se aplica corespunzator si in cazul raportului trimestrial, fiind introdusa o exceptie de la obligativitatea publicarii raportului administratorilor, care poate fi publicat optional.

Raportul semestrial

In cazul in care emitentul este obligat sa intocmeasca raportari consolidate, raportul financiar semestrial intocmit in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare va contine doar situatiile financiare semestriale simplificate consolidate si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial si, optional, si situatiile financiare semestriale simplificate individuale, precum si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial.

>>Proiectul ASF

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani