Grid star
eveniment

VESTI BUNE DE LA STAT - Contravaloarea se suporta integral de catre operatorul sistemului de distributie a gazelor

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) anunta ca in cazul clientilor finali casnici, contravaloarea lucrarilor necesare realizarii racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale se suporta integral de catre operatorul sistemului de distributie, pana la limita valorii medii a unui racord, stabilita pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.

Pentru a simplifica procesul de racordare, solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrarilor de racordare si de proiectare, urmand sa fie despagubit de catre operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale, pana la limita contravalorii medii a unui racord.

ANRE precizeaza ca operatorul de distributie nu poate refuza solicitarile de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale si este obligat sa asigure, in limita planurilor anuale de investitii si in conditii de eficienta economica, finantarea si realizarea lucrarilor de extindere a sistemului de transport sau de distributie in vederea racordarii tuturor solicitantilor aflati in perimetrul concesionat.

Iata anuntul ANRE:

In vederea alinierii legislatiei secundare la modificarile si completarile aduse legislatiei primare prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1259 din 31 decembrie 2021, in sedinta Comitetului de Reglementare ce a avut loc in data de 23.02.2022 a fost aprobat Regulamentul privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 7/2022, denumit in continuare Regulament.

Principalele modificari transpuse se refera la urmatoarele aspecte:

-Operatorul de distributie nu poate refuza solicitarile de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale si este obligat sa asigure, in limita planurilor anuale de investitii si in conditii de eficienta economica, finantarea si realizarea lucrarilor de extindere a sistemului de transport sau de distributie in vederea racordarii tuturor solicitantilor aflati in perimetrul concesionat;

-In cazul clientilor finali casnici, contravaloarea lucrarilor necesare realizarii racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale se suporta integral de catre operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale, pana la limita valorii medii a unui racord, stabilita pe baza unei metodologii aprobate de ANRE. Pentru a simplifica procesul de racordare, solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrarilor de racordare si de proiectare, urmand sa fie despagubit de catre operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale, pana la limita contravalorii medii a unui racord.

Activele rezultate ca urmare a lucrarilor de racordare intra in proprietatea operatorului sistemului de distributie a gazelor naturale de la momentul punerii in functiune, prin efectul Legii, la valoarea suportata de operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale, aceasta fiind recunoscuta de catre ANRE in tarifele reglementate. Returnarea sumelor finantate de solicitant pentru instalatia de racordare, se realizeaza de catre operatorul sistemului de distributie in transe anuale egale, intr-un interval de 5 ani de la data punerii in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferenta locului de consum sau in integralitate, in limita valorii medii a unui racord, in maximum 30 de zile de la data punerii in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale aferenta locului de consum al solicitantului;

Regulile pentru clientii noncasnici

-In cazul clientilor noncasnici, contravaloarea lucrarilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare, se suporta integral de catre acestia. Activele rezultate ca urmare a lucrarilor de racordare intra in patrimoniul operatorului sistemului de distributie a gazelor naturale de la momentul punerii in functiune, prin efectul Legii, valoarea acestora nefiind recunoscuta de catre ANRE in tarifele reglementate.

-Lucrarile necesare racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, respectiv extinderea si/sau redimensionare obiectivului/conductei de distributie a gazelor naturale necesar/necesara realizarii racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale, vor fi realizate de catre operatorii economici autorizati de catre ANRE si selectati prin proceduri concurentiale, transparente si nediscriminatorii de catre operatorul de distributie.

Data aplicarii prevederilor

Ca urmare a prevederilor noului Regulament solicitantii, care pot fi consumatorii de gaze naturale, viitorii clienti finali casnici sau noncasnici, concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, unitatile administrativ teritoriale si/sau asocierile acestora, dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale etc., vor beneficia de servicii superioare de distributie a gazelor naturale fata de dispozitiile legale precedente, tinand cont de obligatiile instituite pentru operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale si de posibilitatea participarii acestora pentru realizarea activitatii de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale in termene cat mai scurte.

Totodata, prevederile legislative au un impact pozitiv asupra solicitantilor, viitori clienti finali casnici, deoarece costurile cu proiectarea si executia instalatiei de racordare a locurilor de consum detinute de acestia sunt suportate de operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale, pana la o valoare medie a unui racord, stabilita de ANRE. Avand in vedere faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/2021 a intrat in vigoare la data de 31.12.2021, noile prevederi se aplica pentru solutionarea de catre operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale a cererilor de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale inregistrate incepand cu data de 31.12.2021.

Cererile de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale depuse pana in data de 30.12.2021 sunt solutionate de operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale conform prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2021.

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani