Grid star
eveniment

1.400 DE LEI PENTRU PLATA FACTURILOR LA ENERGIE – Se dau si vouchere sociale. Iata cine sunt beneficiarii (Document)

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) condus de Marcel Bolos (foto) anunta ca in 2023 se va oferi romanilor vulnerabili sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei, de 2 ori pe an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Posta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul Muncii.


Tot din fonduri europene, MIPE va continua sa finanteze si masura de acordare a voucherelor sociale pentru achizitia de alimente si mese calde in valoare de 250 lei, o data la doua luni.
 
Potrivit MIPE, in aceasta perioada, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. 
In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii cu un venit mediu de 2.000 lei/membru/luna este alocat pentru achitarea facturilor la energie. Concomitent, din cauza cresterii preturilor la energie s‑au majorat si preturile bunurilor de consum, iar peste 50% din bugetul unei astfel de familii este alocat pentru asigurarea hranei. Pentru a contracara aceasta situatie, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, va asigura finantarea pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzire persoanelor/familiilor vulnerabile, precum si pentru acordarea in continuare a ajutoarelor pentru alimente si mese calde.

 Sprijin pentru cei vulnerabili

"Este un moment in care Romania, ca si multe alte state europene, se confrunta cu provocari acute, cu multiple crize care se suprapun. Tocmai de aceea este vital sa venim in sprijinul persoanelor vulnerabile, pentru ca toti romanii sa treaca cu bine peste acesta perioada. Sunt aproximativ 3.000 de lei pe care fiecare beneficiar ii va primi cu siguranta anul viitor, din fonduri europene, intr-un efort al Guvernului de a se asigura ca nimeni nu este lasat in urma. 
Aceasta initiativa este cea mai importanta de acest gen derulata pana acum in tara noastra, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile, masurile luate contribuind in mod real si direct la cresterea calitatii vietii lor si la diminuarea considerabila a riscului de excluziune sociala, prin asigurarea capacitatii gospodariilor de a‑si asigura nevoile imediate”,
 a declarat Marcel Bolos.

Banii, in doua transe, pana la finalul anului

Sprijinul acordat populatiei vulnerabile pentru compensarea preturilor la energie va fi in valoare nominala de 1.400 lei. Poate fi utilizat pana la 31 decembrie 2023 si va fi acordat pe loc de consum/gospodarie vulnerabila, in doua transe, astfel:
-700 lei/semestru, se acorda in luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;
-700 lei/semestru, se acorda in luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

Beneficiarii eligibili

Conform proiectului de ordonanta de urgenta, vor beneficia de ajutor:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu varsta egala sau mai mare de 60 de ani si ale caror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de varsta si ale caror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
b) persoanele – copii si adulti – incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
c) familiile beneficiare de alocatie de sustinere a familiei, in conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru acordarea de ajutoare pentru incalzire au fost alocate fonduri europene in valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional pentru perioada de programare 2014–2020, in limita economiilor identificate la nivelul acestor programe si a sumelor care sunt considerate in risc de dezangajare in cadrul perioadei de programare 2014–2020.

Procedura

Lista cu cei care vor beneficia de acest sprijin va fi intocmita de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tiparit si distribuit de catre Posta Romana, fara valoare nominala, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei, prin care se confera titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea pretului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrica, energie termica centralizata, gaze, butelie, lemne pentru foc, pacura, peleti si alte materiale de incalzire. 
Beneficiarii ajutorului vor putea plati cu cardul de energie, prin serviciul de mandat postal asigurat de CN Posta Romana SA, datorii curente si/sau restante catre furnizorii de energie. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor in contul bancar al CN Posta Romana SA. 
Persoanele care se incadreaza in mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul sa primeasca acest ajutor vor fi comunicate CN Posta Romana de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Sase noi transe de 250 de lei pentru alimente si mese calde

Tot in 2023, MIPE va asigura finantarea din fonduri europene si din fonduri de la bugetul de stat plata tichetele sociale in valoare de 250 lei la 2 luni pentru alimente si mese calde, potrivit unui alt proiect de Ordonanta de urgenta. Liste cu persoanele care vor primi aceste ajutoare vor fi stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Vouchere sociale

Potrivit propunerii de act normativ, vor avea dreptul la aceste ajutoare:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru transele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru transele din anul 2023;
b) persoanele – copii si adulti -, incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru transele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru transele din anul 2023;
c) familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru transele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru transele din anul 2023;
d) familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru transele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru transele din anul 2023;
e) familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
"Veniturile mentionate sunt cele nete, determinate prin adunarea tuturor veniturilor pe care le poate avea o persoana: pensii din acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din premii si jocuri de noroc sau venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pentru beneficiarii nou introdusi de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale cu ocazia actualizarii listelor cu beneficiari vor fi eliberate noi suporturi electronice. In cazul ultimelor liste transmise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in 2023, distributia si alimentarea cardurilor nou emise pot fi realizate pana la data de 31 martie 2024”,
potrivit MIPE.

*Proiectul privind facturile la energie

*Proiectul privind acordarea voucherelor sociale

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani