Grid star
eveniment

FACILITATILE FISCALE DIN CONSTRUCTII – Scade plafonul. Reglementari privind venitul brut care depaseste 10.000 lei (Document)

In proiectul de modificare a Codului Fiscal se propune si revizuirea facilitatilor fiscale in constructii, sectorul agricol si in industria alimentara. Se propune modificarea plafonului pana la care se acorda facilitatile fiscale in domeniul constructiilor, sectorul agricol si in industria alimentara, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu se aplica facilitatile fiscale.


Vor beneficia de facilitatile fiscale numai persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori. Prevederea intra in vigoare la data 1 ianuarie 2023 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
Se propune revizuirea reglementarii privind acordarea facilitatilor fiscale in sectorul constructii, in ceea ce priveste conditia referitoare la calculul cifrei de afaceri, in sensul in care raportarea are in vedere doar informatii/date din anul curent. Astfel, se are in vedere principiul conform caruia facilitatile fiscale se acorda in perioada in care se realizeaza efectiv activitatile mentionate la codurile CAEN precizate in actul normativ, urmarindu-se ca salariatii care contribuie in perioada de raportare intr-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din cifra de afaceri totala reprezentand activitati de constructii sa beneficieze de scutiri, respectiv calculul sa fie realizat in timp real si nu avand la baza date istorice.

Plafon lunar

In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor se propune introducerea unui plafon lunar de venit neimpozabil si care nu se cuprinde in bazele de calcul ale contributiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, in conditiile stabilite prin lege, pentru urmatoarele:
a) prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
b) contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
c) cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata /luna/persoana, in anumite conditii prevazute de lege;
d) contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;
e) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;
f) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;

Telemunca

g) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil lunar de 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, se datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.
Totodata, se propune ca angajatorul care acorda aceste venituri/avantaje sa stabileasca ordinea de includere a acestora in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Deducerile personale

Se propune revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza, deducerea personala suplimentara, si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat:
a) Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii ce depasesc nivelul reprezentand un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului nu se acorda deducerea personala de baza;
b) Deducerea personala suplimentara se acorda astfel:
-15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului;
-100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 de ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
Deducerea personala suplimentara de 100 de lei lunar se acorda unuia dintre parinti, in cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar. In situatia in care parintele desfasoara activitate la mai multi angajatori, acesta are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de deduceri la un alt angajator si sa prezinte o declaratie pe propria raspundere in acest sens.

*Proiectul

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani