Grid star
eveniment

ORBAN A SEMNAT – Deciziile luate de Guvern la ceas de seara

Guvernul condus de Ludovic Orban (foto stanga, langa Florin Citu) a adoptat in sedinta de joi seara, 10 septembrie 2020, o multime de proiecte de acte normative. Astfel, Ludovic Orban a semnat 37 de acte normative.

Printre acestea se numara Ordonanta de Urgenta pentru modificarea OUG 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, Hotararea privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 sau Hotararea pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Premierul Orban a mai semnat si Hotararea pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA.

Iata lista actelor pentru care a semnat Ludovic Orban:

I. PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat

II. ORDONANTE DE URGENTA

 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare;
 2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinand domeniului public, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe caile navigabile interioare, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996

III. HOTARARI

 1. HOTARARE privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020;
 2. HOTARARE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020;
 3. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei deurgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA;
 4. HOTARARE pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 28 iulie 2020 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiectul privind invatamantul secundar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015;
 5. HOTARARE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020;
 6. HOTARARE pentru modificarea art.19 din Normele metodologice de punere in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 111/2016;
 7. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al societatii Centrul National de Invatamant Turistic “CNIT” - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;
 8. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Tulcea si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 9. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, transmiterea acestuia in domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 10. HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Constanta, Hunedoara, Arges, Covasna, Brasov, Ilfov si municipiul Bucuresti;
 11. HOTARARE privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Romaniei in calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) pentru anul 2020;
 12. HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor – Romsilva;
 13. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea inchirierii unor bunuri imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”;
 14. HOTARARE privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafetei de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I functionala – vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie, subgrupa 1.4.a.-paduri special amenajate in scop recreative (paduri-parc), din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al municipiului Suceava;
 15. HOTARARE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei si asigurarea asistentei medicale necesare in tratamentul pacientilor infectati cu virusul COVID 19 de catre Serviciul de Ambulanta Judetean Alba, Spitalul Municipal Blaj si Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu” Timisoara;
 16. HOTARARE privind actualizarea descrierii tehnice si a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spatiile date in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor aflate in constructia situata in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (cladire Palat CFR) - ca urmare a inscrisurilor din cartea funciara precum si a reevaluarii acestora;
 17. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilitatilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Drum de centura in municipiul Tecuci intre DN 25 - DN 24”;
 18. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Lucrari de reabilitare pentru poduri, podete si tuneluri de cale ferata – Sucursala Regionala de Cai Ferate Cluj” de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Apahida, Dej – judetul Cluj si de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Feldru, Sieu-Magherus – judetul Bistrita-Nasaud;
 19. HOTARARE privind actualizarea datelor tehnice si a valorilor de inventor ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii prin Institutul National de Boli Infectioase ”Prof. Dr. Matei Bals”, precum si trecerea partiala a acestora din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii;
 20. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului;
 21. HOTARARE privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), din bugetul anual aprobat al Secretariatului General al Guvernului, in vederea finantarii unei analize comparative a datelor furnizate de Romania in anumite sectoare de interes, in scopul elaborarii documentului statistic „Government at a Glance” pentru anul 2021, realizat de OCDE in colaborare cu statele membre si unele state nemembre ale Organizatiei;
 22. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti;
 23. HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2020 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis aferenta Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”;
 24. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ - teritoriale afectate de calamitatile naturale
 25. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru
  unele unitati administrativ-teritoriale;
 26. HOTARARE privind aprobarea Programului national "Educatia in siguranta" si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 27. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
 28. HOTARARE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Valcea de catre doamna Popescu Carmen Marcela

IV. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului executiv intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc in domeniul culturii, educatiei, mass-media, tineretului si sportului;
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Programului de cooperare in domeniul educatiei si formarii intre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Educatiei si Formarii din Republica Socialista Vietnam pentru perioada 2020- 2024;
 3. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea conectarii la internet a unita tilor de invatamant preuniversitar de stat din Romania prin programul voluntar de sprijin;
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind semnarea contractelor avand ca obiect: Proiectare si Executie „Drum Expres Craiova - Pitesti” - Tronsonul 3 si Proiectare si Executie „Drum Expres Craiova - Pitesti” - Tronsonul 4

V. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 initiative legislative

VI. INFORMARI

 1. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor locale din anul 2020

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani