Grid star
business capital

RECUPERATORII DE CREDITE, PUSI LA PUNCT – Noi reguli in procedura de executare silita: prelungirea duratei contractului de credit, amanarea platii pentru o anumita perioada sau schimbarea ratei dobanzii. Recuperatorii nu vor mai putea hartuiasca si sa constranga debitorii (Document)

Noi reguli pentru recuperatorii de credite au fost stabilite prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind administratorii si cumparatorii de credite adoptata de Executiv miercuri, 28 februarie 2024. Printre acestea se numara prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract, amanarea platii pentru o anumita perioada sau schimbarea ratei dobanzii. De asemenea, creditorii nu vor mai putea sa hartuiasca, sa constranga sau sa influenteze in mod nejustificat debitorii.

Actul normativ stabileste un cadru comun si cerinte comune referitoare la cumparatorii de credite care achizitioneaza drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o institutie de credit stabilita in Uniunea Europeana sau care cumpara contractul de credit neperformant in sine. Sunt reguli si cu privire la administratorii de credite care actioneaza in numele unui cumparator de credite.

Potrivit OUG, administratorii de credite trebuie sa obtina o autorizatie in statul membru de origine inainte de a incepe sa desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei. In situatia administratorilor de credite din Romania, autorizatia este acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).
Conditiile de acordare si actualizare a unei autorizatii in calitate de administrator de credite asigura faptul ca membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au inscrise in cazierul judiciar infractiuni relevante legate, printre altele, de infractiuni contra patrimoniului, infractiuni privind activitati financiare, spalarea banilor, frauda sau infractiuni impotriva integritatii fizice si nu fac obiectul unei proceduri de insolventa si nici nu au fost declarati anterior in stare de faliment, cu exceptia cazului in care au fost reabilitati in conformitate cu dreptul intern.

 

Protectie pentru debitori


Pentru protejarea debitorilor, OUG contine prevederi referitoare la conditiile pe care cumparatorii de credite si administratorii de credite trebuie sa le respecte in interactiunile lor cu debitorii:
-sa actioneze cu buna-credinta, in mod echitabil si cu profesionalism;
-sa le ofere debitorilor informatii care sa nu fie inselatoare, neclare sau false;
-sa respecte si sa protejeze informatiile personale si dreptul la viata privata al debitorilor;
-sa nu hartuiasca, constranga sau influenteze in mod nejustificat debitorii;
-sa furnizeze debitorului informatii dupa transferul drepturilor unui creditor si inainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de cate ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa si datele de contact ale autoritatilor competente.

 

Obligatiile impuse
 


Totodata, creditorii au obligatia de a avea politici si proceduri adecvate in virtutea carora sa depuna eforturi pentru a aplica, daca este cazul, o restructurare rezonabila datorata dificultatilor financiare inainte de a demara procedura de executare silita. Acestea constau in:
-refinantarea totala sau partiala a contractului de credit;
-modificarea termenelor si conditiilor existente ale unui contract de credit, care include: prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract de credit, amanarea platii tuturor sau a unei parti a ratelor de credit pentru o anumita perioada sau schimbarea ratei dobanzii;
-oferirea unei perioade fara plati, plati partiale, conversii monetare sau iertarea partiala de datorie si consolidarea datoriilor. 

 

Prezentam anuntul Executivului:

 

“Actul normativ stabileste un cadru comun si cerinte comune referitoare la cumparatorii de credite care cumpara drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o institutie de credit stabilita in Uniunea Europeana sau care cumpara contractul de credit neperformant in sine si la administratorii de credite care actioneaza in numele unui cumparator de credite.
De asemenea, se asigura transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite si cumparatorii de credite si de modificare a Directivelor 2008/48/CE si 2014/17/UE.
Pentru a asigura o supraveghere eficace si eficienta a administratorilor transfrontalieri de credite, actul normativ creeaza un cadru specific destinat cooperarii intre autoritatile competente ale statului membru de origine si cele ale statului membru gazda si, dupa caz, autoritatile competente ale statului membru in care a fost acordat creditul. Acest cadru permite schimbul de informatii, realizarea de inspectii, furnizarea de asistenta si comunicarea rezultatelor controalelor si ale inspectiilor, precum si a tuturor masurilor adoptate.
Potrivit OUG, administratorii de credite trebuie sa obtina o autorizatie in statul membru de origine inainte de a incepe sa desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei. In situatia administratorilor de credite din Romania, autorizatia este acordata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).

Conditiile de acordare si actualizare a unei autorizatii in calitate de administrator de credite asigura faptul ca membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au inscrise in cazierul judiciar infractiuni relevante legate, printre altele, de infractiuni contra patrimoniului, infractiuni privind activitati financiare, spalarea banilor, frauda sau infractiuni impotriva integritatii fizice si nu fac obiectul unei proceduri de insolventa si nici nu au fost declarati anterior in stare de faliment, cu exceptia cazului in care au fost reabilitati in conformitate cu dreptul intern.
Pentru protejarea debitorilor, OUG contine prevederi referitoare la conditiile pe care cumparatorii de credite si administratorii de credite trebuie sa le respecte in interactiunile lor cu debitorii:
-sa actioneze cu buna-credinta, in mod echitabil si cu profesionalism;
-sa le ofere debitorilor informatii care sa nu fie inselatoare, neclare sau false;
-sa respecte si sa protejeze informatiile personale si dreptul la viata privata al debitorilor;
-sa nu hartuiasca, constranga sau influenteze in mod nejustificat debitorii;
-sa furnizeze debitorului informatii dupa transferul drepturilor unui creditor si inainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de cate ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa si datele de contact ale autoritatilor competente.
De asemenea, creditorii au obligatia de a avea politici si proceduri adecvate in virtutea carora sa depuna eforturi pentru a aplica, daca este cazul, -restructurare rezonabila datorata dificultatilor financiare inainte de a demara procedura de executare silita si constau in urmatoarele:
-refinantarea totala sau partiala a contractului de credit;
-modificarea termenelor si conditiilor existente ale unui contract de credit, care include: prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract de credit, amanarea platii tuturor sau a unei parti a ratelor de credit pentru o anumita perioada sau schimbarea ratei dobanzii;
-oferirea unei perioade fara plati, plati partiale, conversii monetare sau iertarea partiala de datorie si consolidarea datoriilor.
De asemenea, pentru a asigura respectarea normelor privind protectia debitorului si a celor privind protectia datelor cu caracter personal, solicitantul trebuie sa instituie cadre adecvate de guvernanta si mecanisme de control intern, precum si proceduri corespunzatoare de inregistrare si solutionare a plangerilor, care sa fie supravegheate. In plus, administratorii de credite trebuie sa aiba instituite proceduri adecvate de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.
ANPC va institui o lista actualizata, pusa la dispozitia publicului pe site-ul autoritatii, care sa asigure transparenta in ceea ce priveste numarul si identitatea administratorilor de credite autorizati, inclusiv cei autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene care presteaza servicii pe teritoriul Romaniei.
Aceste masuri vor conduce la cresterea nivelului de protectie a consumatorilor ca urmare a reglementarii activitatii administratorilor de credite si cumparatorilor de credite ai drepturilor unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant”. 


*Cititi aici proiectul OUG privind administratorii de credite si cumparatorii de credite 

*Cititi aici Nota de Fundamentare a proiectului OUG privind administratorii de credite si cumparatorii de credite  

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani