Grid star
eveniment

ULTIMELE DECIZII ALE GUVERNULUI ORBAN – Zeci de ordonante si hotarari

Lumea Banilor prezinta ultimele decizii ale Guvernului Orban. Este vorba despre zeci de ordonante de urgenta si hotarari de guvern.
Acestea au fost adoptate in sedinta de guvern din 28 octombrie 2020, condusa de premierul Ludovic Orban (foto).

Iata lisa actelor aprobate:

I. PROIECTE IN ANALIZA

 1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind realizarea Cloud-ului Guvernamental

  II. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE privind aprobarea contributiei financiare anuale a Romaniei la Comitetul de asistenta pentru dezvoltare (DAC) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte

  III. ORDONANTE DE URGENTA
 3. ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19
 4. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate rivata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei – Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia in administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
 5. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unei cantitati de pacura necesare asigurarii, pe perioada de iarna, a agentului termic pentru incalzirea populatiei din municipiul Drobeta- Turnu Severin, judetul Mehedinti
 6. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2
 7. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri temporare necesare pentru exercitarea functiei de conducator al compartimentului financiar contabil din administratia publica centrala
 8. ORDONANTA DE URGENTA pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice inregistrate in Registrul comertului
 9. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri de asigurare a conditiilor de constituire si de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei publice locale

IV. HOTARARI

 1. HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
 2. HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului nr.3 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 1 iulie 2020 si la Bucuresti la 20 iulie 2020 la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei–Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009
 3. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici
 4. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national „Perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, judetul Calarasi, pozitiile kilometrice: 102+800 – 103+280; 103+380 – 105+100; 105+500 – 108+600; 108+700 – 111+530; 111+640 – 114+250; 114+350 – 115+970, de pe raza localitatilor Dragalina si Perisoru, judetul Calarasi”
 5. HOTARARE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului in suprafata de 9,0775 ha, in vederea realizarii obiectivului de utilitate publica si de interes national „Continuarea lucrarilor miniere in perimetrul de licenta al UMC Tismana – Tismana II”
 6. HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, situate in judetele Iasi, Giurgiu si municipiul Bucuresti
 7. HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Olt, Arad, Caras-Severin, Dolj, Sibiu, Bihor, Brasov, Arges, Ialomita, Giurgiu, Dambovita, Buzau, Prahova, Cluj, Ilfov si municipiul Bucuresti
 8. HOTARARE privind modificarea anexei nr.15 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTARARE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesare desfasurarii activitatilor specifice Companiei Nationale ''Romarm'' S.A si filialelor sale
 10. HOTARARE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati precum si declararea lui ca bun de interes public national
 11. HOTARARE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020
 12. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, precum si modificarea si completarea unor acte normative in domeniul alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
 13. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Arges de catre domnul Cirstea Corneliu
 14. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de catre doamna Duta Maria-Mihaela
 15. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Morar Nicolae-Marcel
 16. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Prahova de catre doamna Petcu Madalina-Rozalia
 17. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de catre domnul Cirstea Corneliu
 18. HOTARARE privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave
 19. HOTARARE privind completarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019
 20. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov – 2
 21. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautica Civila Romana” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 22. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Nationale “Aeroporturi Bucuresti” –S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
 23. HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii „Achizitie vehicule de lupta blindate pentru subunitati de operatii speciale"
 24. HOTARARE pentru aprobarea unor masuri tranzitorii necesare in vederea aplicarii unitare a normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a celor privind provenienta si circulatia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului

V. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii a apelului de proiecte “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru actiuni de tip B - Crearea unor capabilitati medicale mobile/ formatiuni medicale mobile de diagnostic si tratament utilizate in combaterea raspandirii COVID-19/ spitale modulare/ containere de logistica medicala, in cadrul POIM
 2. MEMORANDUM cu tema: Finantarea in cadrul POIM a proiectului „Reabilitatea sistemului de termoficare a Municipiului Bucuresti”
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului de cooperare in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Educatiei din Republica Tunisiana
 4. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind majorarea imprumutului contractat prin Acordul de imprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - imbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti, la 17 iunie 2014

VI. NOTE

 1. NOTA DE INFORMARE cu tema: Lansarea apelului de proiecte POC privind achizitionarea de catre autoritatile publice locale, unitatile scolare sau inspectoratele scolare de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice
   
  VII. RAPOARTE
 2. RAPORT privind activitatea de audit public intern din Romania pentru anul 2019

VIII. INFORMARI

 1. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Ultimele articole
Sarbatorile vin cu blocarea conturilor
analize
Romanii platesc cash de sarbatori
punguta cu doi bani

Romanii platesc cash de sarbatori

Romanii au cumparat titluri de stat de 2,4 miliarde lei
punguta cu doi bani